Plans estratègics

Elaboració d'un nou Pla Estratègic Metropolità de Barcelona horitzó 2030

Aprofitant la celebració del 30è aniversari del primer Consell General i, per tant, de la posada en marxa oficial de la planificació estratègica a la nostra ciutat, prenent en consideració les agendes internacionals, en particular l'agenda 2030 de Nacions Unides i la Nova Agenda Urbana, l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona engega l'elaboració del proper pla estratègic: 'Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030'Llegir més →

Barcelona Visió 2020 (2010-2020)

Neix després d'una revisió del pla anterior realitzada l'any 2007, quan es considera la necessitat de renovar l'estratègia davant dels primers signes de la crisi.

Objectiu: s'orienta a enfortir els factors d'atractivitat de la metròpoli per aconseguir un nou impuls econòmic, basant-se en uns nivells de cohesió social que començaven a veure's amenaçats en altres ciutats del món.

Focus: atractivitat.Llegir més →

1r Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (2003-2010)

Sorgeix de la renovada associació que l'any 2000 passa a denominar-se Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) per adequar el seu àmbit de referència a la realitat de les dinàmiques urbanes.

Objectiu: començar a treballar per teixir una major cooperació entre municipis i entre actors socioeconòmics diversos per fer el salt com a metròpoli a un estadi superior de desenvolupament econòmic i social.

Focus: metropolització.Llegir més →

III Pla Estratègic Econòmic i Social Barcelona (1999-2005)

Es va aprovar en un moment en què calia posar el focus en l'estratègia econòmica per a la recuperació de la crisi postolímpica i incorporar el vector de la sostenibilitat.

Objectiu: posicionament internacional dins d'un context incipient de connexió en xarxa entre ciutats, i hi incorporava la visió de Barcelona com a ciutat oberta i del coneixement i respectuosa amb el territori.

Focus: ciutat del coneixement.Llegir més →

II Pla Estratègic Econòmic i Social Barcelona 2000 (1994-1998)

Va sorgir de la revisió del primer, pensat per consolidar la presència internacional de la ciutat un cop recollits els fruits immediats de l'èxit de la celebració dels Jocs Olímpics.

Objectiu: consolidar la projecció internacional de Barcelona per aprofitar els fluxos econòmics entre les ciutats globals com a motor del seu desenvolupament econòmic.

Focus: consolidació de la presència internacional.Llegir més →

Pla Estratègic Econòmic i Social Barcelona 2000 (1990-1994)

Va sorgir com a fórmula per acompanyar el procés de transformació de la ciutat vinculada als Jocs Olímpics i definir una visió de futur compartida en la perspectiva de l'any 2000.

Objectiu: arribar a un gran acord de concertació i consolidar Barcelona com una metròpoli emprenedora europea, amb incidència sobre un entorn territorial ampli en la Mediterrània (macroregió), millorant la qualitat de vida i mantenint l'equilibri social.

Focus: situar Barcelona en el mapa internacional.Llegir més →

Política de cookies