Principis d'actuació

Des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona establim cinc principis que seran la guia per a l'acció i donaran coherència als projectes i actuacions per treballar amb visió estratègica.

Metròpoli dels 5 milions


De la mateixa manera que l'any 2000 es va fer el salt de la ciutat al que avui és l'AMB, en la nova estratègia incorporem el conjunt de territori metropolità, la ciutat real: la metròpoli dels 5 milions, la regió metropolitana de Barcelona (RMB).

Reducció de les desigualtats


Adoptem com a objectiu central la reducció de les desigualtats i de la segregació urbana, en un context d'emergència climàtica. En aquest sentit, el marc que proporciona l'Agenda 2030 de Nacions Unides amb els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible és una referència clau per al Compromís Metropolità 2030.

 

Quíntuple hèlix


Apostem per l'enriquiment del procés amb la incorporació de l'esquema conegut com a “quàdruple hèlix”: administració pública, acadèmia/recerca, sector privat i ciutadania, al qual hi afegim una cinquena dimensió, la dels mitjans de comunicació, com aliats imprescindibles per fer pedagogia sobre el fet metropolità i arribar de manera més informada i comprensible a tots els actors.

L'objectiu? Entendre, atendre i incorporar diferents mirades sobre el desenvolupament metropolità, i que pot aportar una àmplia diversitat de visions, coneixements i interessos.

 

Proactivitat i positivisme


Més enllà de la definició d'estratègies, el Compromís Metropolità 2030 estarà format per un conjunt de missions que fixaran objectius ambiciosos i transformadors, però també clars i mesurables, a assolir en l'horitzó temporal del 2030.

Per fer-ho, ens dotem d'un equip format en tècniques de facilitació de processos de treball, de mediació i d'incubació de projectes i serà la manera d'avançar al llarg de tot el procés.

Treball col·laboratiu i inclusiu


Les organitzacions que formen el PEMB seran les protagonistes del desplegament de l'estratègia i les missions, així com totes aquelles amb les quals s'estableixin aliances per aportar coneixement, energies i capacitat transformadora. També la ciutadania i espais com els laboratoris ciutadans, les plataformes de ciència ciutadana o els ateneus de fabricació són claus a l'hora d'implicar la societat en el canvi.

La transició cap a la metròpoli del futur que volem només es podrà fer sobre la base d'un ferm #CompromísMetropolità de totes les organitzacions implicades en el procés “Barcelona Demà”.

Política de cookies