Participa

barcelona dema, Participa!


Com es farà el procés de participació de Barcelona Demà?

A través de la plataforma Dedidim barcelonadema-participa.cat on es centralitzarà la informació i les accions dels Cicles Metropolitans i les seves funcions seran:

  1. Repositori de tota la informació i documentació explicativa i generada pel procés Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030.
  2. Espai de participació i interacció virtual del procés Barcelona Demà, permetent que pugui ser a distància i asíncron. 

El debat asíncron a la plataforma Decidim s'organitzarà en tres fases i un tancament, que es correspondran amb cadascuna de les setmanes de durada del Cicle Metropolità. Per tal de poder participar, caldrà estar registrat i verificat. L'organització dels debats i objectius segons cada fase del Cicle Metropolità serà la següent:

  • Fase 1 – Setmana 1. Visió 

Tindrà per objectiu permetre als participants el reconeixement dels temes i els enfocaments de que tracta cadascun dels pilars, i descobrir la seva visió i perspectiva respecte els àmbits que es debaten.

  • Fase 2 – Setmana 2. Aprofundir 

S'aprofundirà en els reptes plantejats per als àmbits de que tracta cadascun dels pilars i, per tant, obtenir més informació per tal de completar el procés intern d'elaboració dels reptes missionitzables i la recollida de informació de base per l'elaboració de les missions.

  • Fase 3 – Setmana 3. Proposar 

Es permetrà als participants fer propostes de quines creuen que podrien ser les missions relacionades amb els temes i enfocaments del pilar en qüestió, i a partir dels reptes plantejats i els debats tinguts les setmanes anteriors.

  • Fishbowl de tancament 

El cicle conclourà amb una dinàmica de fishbowl virtual, fent servir l'eina Stooa, que permetrà debatre, a través d'una conversa a moltes bandes, sobre les missions proposades i que hagin obtingut el major nombre d'adhesions a aquesta plataforma. 

 

Qui pot participar en el procés?

Al procés participatiu Barcelona Demà poden participar:

  1. Les organitzacions entitats incloses en el mapa d'actors.
  2. Aquelles entitats que formen els òrgans de govern del PEMB.
  3. La ciutadania que es registri a la plataforma.

No obstant, la plataforma romandrà oberta per a que qualsevol persona pugui visualitzar els resultats de cada fase del procés participatiu.

 

Com pots participar-hi?

Visita ara barcelonadema-participa.cat i consulta la pàgina de benvinguda on trobaràs més detalls sobre el procés.

 

Poltica de cookies