Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (en endavant PEMB) amb seu social a  Gran Via de les Corts Catalanes, 672 - Espai CREC. 08010 Barcelona.

Per resoldre qualsevol incidència quant al compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, podeu contactar amb el PEMB a través d'aquesta adreça de correu electrònic: rgpd@pemb.cat 

Procedència de les vostres dades personals

Les dades que actualment formen part de la BD del PEMB provenen majoritàriament dels formularis d'inscripció online en què hi diu el següent:

El PEMB demanarà l'autorització explícita per donar d'alta dades de caràcter personal que procedeixen d'una font diferent de l'esmentada anteriorment.D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer automatitzat, que ha estat prèviament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades i que té com a titular el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. L'ús de les vostres dades personals tindrà caràcter confidencial i es faran servir exclusivament per a activitats relacionades amb la promoció del àrea metropolitana de Barcelona. Puntualment es podran cedir aquestes a entitats col·laboradores per al mateix ús. La persona interessada, pel que fa a les dades personals que figuren en aquest formulari, autoritza expressament al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona a fer-les servir per als objectius indicats.

El PEMB demanarà autorització expressa per donar d'alta dades de caràcter personal que procedeixin d'una font diferent de l'esmentada anteriorment.

Quines dades personals necessitem?

Les dades personals que el PEMB necessita per mantenir-vos informats són:

  • Nom i cognoms
  • Correu electrònic
  • Empresa/Institució
  • Càrrec
  • Telèfon
  • Adreça postal
  • Municipi

Quin ús en fem?

D'acord amb la política de privacitat del PEMB, només podem usar les vostres dades personals per informar-vos de tot allò que estigui relacionat amb la promoció de l'àrea metropolitana de Barcelona:  newsletter InfoRegió 2030, convocatòries a activitats, grups de treball i reunions.

Per tal de fer-vos arribar aquesta informació, el PEMB usa un sistema d'enviament estàndard del qual podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment. Podeu fer-ho a través de l'enllaç “donar-se de baixa” que trobareu en la part inferior de les nostres comunicacions.

També podeu sol·licitar la baixa de la nostra BD directament a través d'aquest correu electrònic: rgpd@pemb.cat 

Podem facilitar les vostres dades a terceres persones?

Per garantir el bon funcionament de les activitats o altres serveis que us prestem, les seves dades poden ser tractades per terceres dedicats a aquest fi, com els proveïdors de serveis (hospedatge del web, seguretat dels edificis on es desenvolupin activitats, etc.). Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis i activitats que us  oferim, garantint que aquestes organitzacions d'aplicar les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

Fins quan guardem les vostres dades?

Mentre no se'ns indiqui el contrari, mantindrem les vostres dades en la nostra BD. Recordeu que podeu donar-vos de baixa o actualitzar les vostres dades quan ho considereu convenient a través d'aquest email: rgpd@pemb.cat 

Propietat Intel·lectual

El disseny de la web i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen el PEMB  i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit del PEMB .

Responsabilitat dels continguts

El PEMB no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se des de la web. El PEMB  tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d'aquesta web.
El PEMB  es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

Exempció de responsabilitats 

El PEMB s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el PEMB no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el PEMB, amb adreça Gran Via de les Corts Calanes, 672, Barcelona, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. El PEMB no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del PEMB. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el PEMB no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web. 

Llei Aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Seguretat

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals,el PEMB està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 de l'GDPR, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitades al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.

El PEMB garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix l'RGPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.   
Política de cookies +