Què és el PEMB?

 

El PEMB és un instrument per identificar les necessitats i potencialitats del territori a mig termini, preveure les tendències i amenaces i fer propostes per afrontar el futur en les millors condicions.

Segueix un mètode i filosofia de treball basat en:

  • Promoure la participació de tots els actors implicats
  • Fer possible el consens entre interessos divergents
  • Prioritzar decisions
  • El lideratge compartit

Els objectius del PEMB es plasmen en l'aprovació dels plans estratègics metropolitans. Actualment, s'està impulsant 'Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030', el nou pla estratègic per a la ciutat real: la metròpoli dels 5 milions d'habitants.

Política de cookies