I Pla Estratègic Econòmic i Social 2000

  • 19-03-1990
  • Plans estratègics anteriors
  • 15546 Lectures

El 19 de març del 1990 es va aprovar el primer pla estratègic de Barcelona.
 
Aquest primer pla contenia una declaració d'intencions de les institucions econòmico-socials més rellevants del territori d'aquell moment (Ajuntament de Barcelona, Cambra de Comerç, Cercle d'Economia, Comissions Obreres, Consorci de la Zona Franca, Fira de Barcelona, Foment del Treball Nacional, Port de Barcelona, Unió General de Treballadors i Universitat de Barcelona) que deia el següent:
 
“Totes, institucions sensibles i preocupades per l'esdevenir de la ciutat i representatives dels seus sectors econòmic i social i de la seva àrea, acorden de manera unànime dedicar els esforços necessaris per dur a terme aquest Pla Estratègic per al bé de Barcelona i dels seus ciutadans”.

I Pla estratègic econòmic i social de Barcelona 2000

Objectiu general del Pla:

Consolidar Barcelona com una metròpoli emprenedora europea, amb incidència sobre la macroregió on geogràficament se situa; amb una qualitat de vida moderna; socialment equilibrada i fortament arrelada a la cultura mediterrrània.

Liníes estratègiques:

  • Configurar Barcelona com un dels centres direccionals de la macroregió. Assolir una major interconnexió de la ciutat amb la seva àrea d'influència i dins d'ella mateixa.
  • Millorar la qualitat de vida i el progrés de les persones. Afavorir el progrés de les persones, augmentant les oportunitats formatives, culturals i de qualitat de vida.
  • Potenciar la indústria i els serveis avançats a l'empresa. Afavorir el progrés econòmic, tot promocionant la modernització del teixit industrial i una oferta de serveis adequada als nous requeriments de l'economia moderna.

 

Política de cookies