Primer pla estratŔgic metropolitÓ de Barcelona

  • 10-03-2003
  • Plans estratŔgics anteriors
  • 12206 Lectures

Aquest pla estratègic, aprovat el 10 de març de 2003 pel Consell General del PEMB, és el primer que té abast metropolità.
 

Primer pla estratŔgic metropolitÓ de Barcelona

Objectius

  • Adaptar-se al nou context que es deriva de la renovada Unió Europea per tal de gestionar amb la màxima eficiència el procés de transformació econòmica, social i política que ha de permetre a l'àrea metropolitana de Barcelona seguir avançant posicions entre les regions europees més avançades.
  • Aconseguir que la qualitat de vida, el benestar de la ciutadania i la cultura siguin els paràmetres que guiïn l'evolució d'aquest territori, com a resposta al procés d'adaptació cap als nous esquemes de la societat actual.
  • Fer crèixer l'AMB sobre la base de la renovació dels seus sectors, per la via del major valor afegit i de la impulsió d'altres sectors que es basaran en la generació i difusió del coneixement i de la creativitat com a matèria primera bàsica.
  • Considerar el capital humà com el recurs més valuós. Fer que les universitats i altres centres de recerca treballin coordinadament com a motors d'aquesta transformació.

 Línies estratègiques

  • Fer de la innovació, la creativitat i el coneixement la base de la competitivitat i el progrés de l'AMB, valorant el potencial existent i facilitant la difusió i aplicació dels nous coneixements que es vagin generant i captant.
  • Actuar sobre els elements que intervenen en el que anomenem la productivitat del territori (els elements dinamitzadors del mateix territori), per tal de garantir el progrés de les persones, en un marc de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental (mobilitat,habitatge, qualitat de vida, cultura...).
  • Dotar-se dels mecanismes necessaris per assegurar l'eficient gestió del territori

PolÝtica de cookies