Carta Alimentària de la Regió Metropolitana (CARM)

Què és la CARM?

 • Projecte d'abast metropolità
Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona
 • Promoció de sectors estratègics - Agroalimentari
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

La Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona és un instrument de coordinació estratègica pel desenvolupament de polítiques alimentàries en clau local i metropolitana.

Els objectius generals de la CARM són:

 1. Donar visibilitat, suport i fer reforç dels processos que s'esdevenen a escala local per a la transició a un model de major sobirania alimentària, que enforteixi la resiliència d'un sistema alimentari més just, segur, sostenible i saludable, sobre la base de criteris socials, ecològics i de proximitat
 2. Establir un marc de treball comú per facilitar espais de participació, acció i estratègia pel desenvolupament de polítiques alimentàries en clau de regió metropolitana amb la implicació de tots els actors de l'anomenada quíntuple hèlix: les administracions públiques, l'empresa i el sector productiu, el món acadèmic i de la recerca, la ciutadania i les seves organitzacions, i els mitjans de comunicació
 3. Integrar la mirada metropolitana en el projecte Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021 (CMAS21), que inclourà la trobada anual d'alcaldes i alcaldesses de ciutats de tot el món firmants del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà (MUFPP)

'L'alimentació és una necessitat primària, un dels elements bàsics per a la vida de les persones, i requereix ser elevada al rang de política pública. L'alimentació és una qüestió personal i també política amb impactes significatius a nivell social, ambiental i econòmic. Es fan imprescindibles plantejaments transversals i supramunicipals per a fer valer i defensar l'alimentació com a dret fonamental'.


Què pretén aconseguir la CARM?

La CARM vol ser palanca per a què s'impulsin projectes i iniciatives que afavoreixin el canvi de model alimentari i coordinar els que ja existeixen. Alguns exemples:

Quins són els principis de la CARM?

 • Garantir el dret a l'alimentació de totes les persones, en qualsevol lloc i a qualsevol moment
 • Alimentació com a política pública transversal
 • Visió integral del sistema alimentari
 • Bo per les persones, pel territori i pel planeta
 • Rellevància de l'escala regional-metropolitana
 • Reconnexió urbà-rural
 • Col·laboració i transparència

La CARM es situa en un context de planificació estratègica metropolitana i és fruit d'un procés de col·laboració i cocreació en el que han participat més d'un centenar d'entitats i persones, amb una primera fase 2017-2020 que engloba:

 1. Diagnosi i estat de la qüestió
 2. Grups de contrast i entrevistes
 3. Participació en espais específics
 4. Identificació de reptes, compromisos i projectes
 5. Retorn i esmenes
 6. Aprovació i presentació pública

 I una segona fase, a partir de 2020, que engloba:

 1. Procés d'adhesions
 2. Recull de projectes alineats amb els compromisos de la CARM
 3. Creació de l'espai de governança
 4. Desenvolupament i seguiment de nous projectes

D'altra banda, s'espera que els ajuntaments vagin elaborant les seves estratègies alimentàries municipals.

Finalment, el treball en el marc de 'Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030' també inclourà la definició de reptes i el desenvolupament d'almenys una missió relacionada amb el sistema alimentari a incloure dins del Compromís Metropolità 2030.

Política de cookies