Carta Alimentària de la Regió Metropolitana (CARM)

Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible


Barcelona 2021. Capital Mundial Alimentació Sostenible


Què és Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021?

Barcelona acollirà, durant el 2021, la sisena Cimera Anual del Pacte de Milà, esdevenint en aquest any Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible (CMAS 2021). Un pas més en el propòsit per impulsar l'alimentació sostenible a la ciutat.

Barcelona com a Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible posa de relleu l'Estratègia de Polítiques Alimentàries de Barcelona i es basa en tres eixos:

 1. La promoció de dietes saludables
 2. L'oportunitat econòmica
 3. La lluita contra la crisi climàtica

I en dos aspectes clau:

 1. Una dimensió metropolitana
 2. Una mirada de país: construïm de manera innovadora un nou pacte social o una nova relació entre la ciutat i el món rural i el sector primari

Què vol dir que Barcelona serà Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible l'any 2021?

Que Barcelona sigui Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible el 2021 significa que:

 1. Acollirà la Cimera de Ciutats del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà a la tardor del 2021
 2. S'organitzaran o reorientaran esdeveniments i accions per dotar de contingut la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible durant tot l'any
 3. Es desplegaran un conjunt de polítiques o projectes alimentaris a curt termini per situar Barcelona entre les ciutats referents en aquest àmbit i donar resposta a l'emergència climàtica
 4. S'activarà el procés de construcció d'una Estratègia de Política Alimentària amb horitzó 2030

 

Un dels aspectes clau de la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible és la dimensió metropolitana:

 • Barcelona com a ciutat és nucli de consum però no té producció: cal una reconnexió del consum amb la producció. La Capital és una oportunitat per generar vincles entre ciutat-camp i generar respecte i cura cap a l'origen dels aliments i qui els produeix
 •  A l'RMB tenim espais on es produeixen aquests aliments de manera significativa com el Parc Agrari o Gallecs, que estan protegits. La Capital pot ser una oportunitat per avançar cap a la protecció d'altres espais similars existents al Maresme o al Vallès
 • Els aliments interpel·len a tot el territori i la Capital pot ser un catalitzador per posar-ho de manifest, en particular en els àmbits de la gastronomia i el turisme
 • La indústria agroalimentària té una presència molt significativa en les comarques metropolitanes. La variable sostenibilitat s'ha de treballar conjuntament a tot el circuit alimentari
  • Les desigualtats en l'accés a l'alimentació sostenible són grans a la ciutat i encara més al conjunt del territori metropolità. L'oferta s'ha de treballar també de manera conjunta en tot el territori
  • L'alimentació serà un dels eixos centrals del Compromís Metropolità 2030, l'estratègia de la regió metropolitana per al 2030, donat que aporta resiliència, prosperitat i elements per a la millora de la cohesió social

Per tot plegat, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona és qui acull i està a càrrec de l'oficina de coordinació de la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible amb un equip i recursos propis i en estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona.

Vols més informació de la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible?

web CMAS 2021

 

Política de cookies