Testimonis

Entitats fundadores

PEMB

Josep Mara lvarez

Secretari general de la UGT de Catalunya (1990-2016)

El pla ens ha permès participar de manera activa, tenir un marc on poder situar les nostres reivindicacions, debatre, ser capaços d'assumir posicions d'altres entitats i organitzacions i, en definitiva, contribuir a aquest desenvolupament equilibrat.

PEMB

Jordi Alberich

Director General del Cercle d'Economia (1998-2018) i director de l'Institut d'Estudis Estratgics de Foment del Treball (des de 2019)

La del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona ha estat una doble contribució. D'una banda, la de trobar-se, enraonar, i trobar punts d'acord persones provinents d'àmbits professionals ben diversos i amb orientacions polítiques també diferents. I, de l'altra, la de donar una resposta d'àrea metropolitana, amb visió a llarg termini, a allò que eren, i són, necessitats que van més enllà de l'estricta ciutat de Barcelona.

PEMB

Antonio Balmn

Alcalde de Cornell de Llobregat (des de 2004) i vicepresident executiu de l'AMB (des de 2011)

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona ha permès ampliar la mirada creativa territorial, i saber incorporar la vida dinàmica i intel·ligent del conjunt d'iniciatives i realitats socials que conformen l'àrea metropolitana.

PEMB

Josep Llus Bonet

President del Consell d'Administraci de Fira de Barcelona (2004-2018)

L'aportació del PEMB ha estat molt important, des d'un punt de vista global, per als interessos de Barcelona i la seva àrea metropolitana, en el sentit de saber identificar els grans reptes del nostre entorn, en especial en l'àmbit de les infraestructures de mobilitat i de desenvolupament econòmic, científic i tècnic. [...] Una gran institució firal com la de Barcelona és motor i caixa de ressonància, a la vegada, de coneixement, innovació i creació de valor econòmic i social.

PEMB

Sixte Cambra

President de l'Autoritat Porturia de Barcelona (2011-2018)

El PEMB ha estat clau per definir i comunicar les necessitats de distribució d'una àrea industrial que, amb un port i un aeroport de primer nivell, també requeria unes instal·lacions logístiques complementàries de màxima qualitat. Gràcies a la tasca de planificació i coordinació desenvolupada entre els diferents municipis i grups d'interès del PEMB, Barcelona avui disposa d'un hub logístic únic a Europa.

PEMB

Sonia Corrochano

AENA - Aeroport de Barcelona (des de 2012)

La planificació és necessària per garantir que s'activen les eines correctes per al desenvolupament i que s'estableixen els indicadors per mesurar si els objectius fixats s'estan assolint. Per tant, és important tenir un full de ruta.

PEMB

Joan Coscubiela

Secretari general de CCOO (1995-2008)

El Pla Estratègic Metropolità va introduir en el sindicalisme una visió metropolitana que, de manera intuïtiva, teníem, però que, de la mà de l'amic Santacana, es va fer evident i objectivable.

PEMB

Manel de Forn

Comissionat de l'Ajuntament de Barcelona per al Pla Estratgic (1987-1995)

Calia generar les condicions perquè Barcelona fes un pas endavant per passar de ser ciutat industrial a ciutat del coneixement i, al mateix temps, assegurar la cohesió social i la igualtat d'oportunitats distribuint centres culturals i universitaris pel territori.

PEMB

Mart Perellada

Catedrtic de la Universitat de Barcelona i membre del jurat de la Beca Francesc Santacana

Cal un pla estratègic per als propers 12 anys, sens dubte. Avui, probablement més que en altres moments, cal cercar línies consensuades que ajudin a definir objectius compartits en tot allò que afecta els problemes quotidians de l'àrea metropolitana de Barcelona.

PEMB

Maravillas Rojo

Tinenta d'alcaldia Ajuntament de Barcelona (1995-2007)

La principal contribució del PEMB al desenvolupament de la ciutat i de l'àrea metropolitana al llarg d'aquests 30 anys ha estat la capacitat per plantejar escenaris de futur i construir consens entre actors molt diversos que s'implicaven per aconseguir-los.

Poltica de cookies