Testimonis

Coordinaci general

PEMB

Francesc Santacana

Coordinador General del PEMB (1988-2013)

La visió que Barcelona vol projectar per al seu futur és la d'una metròpoli europea dinàmica, sòlidament assentada en la macroregió on se situa geogràficament, amb una qualitat de vida moderna, socialment equilibrada i arrelada a la cultura mediterrània. […]

La planificació estratègica de Barcelona ha esdevingut referent mundial fins al punt d'haver consolidat, en aquesta matèria, un model específic participatiu. […]

A Barcelona s'ha aconseguit una governabilitat urbana que es caracteritza per la integració dels diferents grups i actors que s'organitzen per tal de dur a terme una estratègia col·lectiva. I, pel que fa a la metròpoli en si, s'ha aconseguit una ciutat amb un llenguatge comú. Una ciutat en la qual els seus actors, socials i econòmics, encaixen les peces en una mateixa direcció.

PEMB

Carles Castells

Coordinador general del PEMB (2013-2016)

El Pla ha estat en aquests anys un espai bastant únic de creació de consens social, institucional i polític en relació amb el model futur de ciutat.

El que hem comprovat és que se li reconeix aquest paper intangible, i que cap altra institució ha estat capaç de jugar: un espai generador de consensos, no només polítics, en la visió a mitjà termini de la ciutat. Soc dels qui pensen que l'existència d'aquest espai respon a un cert ADN barceloní, molt propi i diferenciador: una manera d'estar permanentment preocupat per què volem ser i cap a on volem anar.

PEMB

Oriol Estela

Coordinador general del PEMB (des de 2016)

Rebem l'herència dels 30 anys de trajectòria del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona amb el reconeixement per la feina feta per aquells que ens han precedit, tant en les responsabilitats institucionals com en les de funcionament de l'Oficina de Coordinació. També amb l'agraïment pel compromís de les entitats que en formen part i les que hi col·laboren, amb l'admiració per la capacitat visionària i l'encert en l'assoliment dels objectius fonamentals que els successius plans havien establert.

I la rebem, d'igual manera, amb la responsabilitat d'encetar un nou procés que continuï fent de la planificació estratègica una eina útil per construir el futur de la ciutat metropolitana. Una ciutat que, adaptant-se als canvis que demanen els nous temps, sàpiga fer front a reptes similars als que es van trobar els primers plans: fer un salt d'escala territorial, consolidar la trama urbana, millorar les infraestructures i encaixar els canvis globals en l'economia local.

També caldrà encarar necessitats i problemes nous o bé que ocupen un lloc més central, com ara l'envelliment, la contaminació o l'habitatge, entre d'altres. Així mateix, caldrà trobar fórmules per corregir algunes de les conseqüències no previstes de l'èxit de la ciutat a l'hora d'atraure inversions, talent i visitants de tot el món. I serà necessari recuperar el focus social que va tenir especialment el primer pla, perquè les desigualtats segueixen sent, tant ara com abans, el principal signe d'alerta per saber que cal canviar les coses.

Sigui com sigui, 30 anys de planificació estratègica urbana són un bagatge que molt poques ciutats al món poden lluir. Disposar d'un espai de diàleg i d'acord amb visió de futur i amb més de 300 institucions, entitats i persones implicades com l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona és un actiu del qual la ciutat metropolitana ha de poder treure'n el màxim profit.

Esperem trobar-vos-hi en els propers 30 anys!

Poltica de cookies