Projectes estratègics PEMB

Xarxa Ortogonal d'Autobusos de Barcelona, la nova xarxa de busos exprés

 • Projecte d'abast metropolità
2013_Retbus_01
 • Mobilitat i accessibilitat
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

El disseny de la nova xarxa d'autobusos obeeix a uns criteris basats en els d'una ciutat intel·ligent: traçats tan rectilinis com es pugui, noves infraestructures per afavorir la velocitat i la regularitat, sistemes avançats d'informació per als usuaris, criteris de sostenibilitat en el consum dels recursos, reducció dels intervals de pas (entre 5 i 8 minuts) a les hores punta durant els dies feiners, programació dels semàfors favorable a les noves línies, allargant la fase de llum verda, nous trams de carril bus i doble carril bus i disminució del temps per viatge.

Líders de projecte

Josep Mensión i Camps, director dels Serveis Centrals de Bus i adjunt a la Direcció General de Transports Metropolitans de Barcelona

S'ha dissenyat una nova xarxa de bus per a la ciutat de Barcelona. La nova xarxa consisteix en els elements següents:

 • un grup de vint-i-vuit línies d'altes prestacions / prestacions altes: disset en sentit mar-muntanya, vuit en sentit Besòs-Llobregat i tres diagonals,
 • totes les línies interurbanes de bus de TMB existents en l'actualitat i part de les urbanes i
 • les línies del transport de proximitat, entre les quals hi ha el servei del Bus del Barri.

Política de cookies