Projectes estratègics PEMB

Port de Barcelona. Ampliació sud

 • Projecte d'abast metropolità
2014_AmpliacióSudPort_01
 • Promoció de sectors estratègics - Logística
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

Ja es troben en execució les obres dels accessos viaris del nus sud (fase 1B) i del nus nord (fase 1C).

Líders de projecte

Ramon Griell Bernadó, subdirector general d’Infraestructures i Conservació de l’Autoritat Portuària de Barcelona

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Les obres d’ampliació del Port de Barcelona permeten doblar-ne la capacitat, tant quantitativament (molls, dics, grues, accessos) com qualitativament (noves línies marítimes, més serveis i connexions). El port es consolidarà com un dels centres neuràlgics i de connexions de la Mediterrània.

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Les actuacions principals de l’ampliació sud del Port són la construcció del dic sud, la prolongació del dic est i la construcció del moll del Prat. El dic sud, ja finalitzat, té una longitud total de 4,8 km, dividida en tres trams. La prolongació del dic est, també finalitzada, arriba a 2,1 km de longitud. Al moll del Prat es construeix un moll d’1,5 km de longitud i 16,50 m de calat i es genera una superfície de 100 Ha.

Durant el 2014 han continuat les obres associades als accessos viaris i ferroviaris així com a la segona fase de la Terminal de Contenidors. La primera fase d’aquesta nova terminal està plenament operativa des de setembre de 2012.

Durant el 2015 es preveu posar en operativa la totalitat de la línia de moll, 1.500 m, així com la segona fase de la terminal, assolint 80 Ha de les 100 Ha. En paral·lel es preveu avançar en els accessos viaris i ferroviaris a l'Ampliació Sud.

 

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

Pressupost ampliació sud: 800 milions €

 • La superfície d’aigua abrigada passarà de 370 ha a 786 ha
 • La superfície de terra passarà de 558 ha a 1.265 ha
 • La línia de molls creixerà de 19.766 m a 29.702m

 

Política de cookies