Projectes estratègics PEMB

Nova terminal de sòlids a granel al moll Álvarez de la Campa

  • Projecte d'abast metropolità
2015 PortTerminalSòlidsGranel_01
  • Promoció de sectors estratègics - Logística
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • En desenvolupament
  • Operatiu
  • Stand-by
A destacar

Pràcticament la totalitat de la producció generada a les mines s’exportarà a mercats exteriors a través del Port de Barcelona. L’augment de capacitat i producció de les mines generarà, per tant, un augment directe dels tràfics associats a la terminal del port.

Líders de projecte

Ramon Griell Bernadó, subdirector general d’Infraestructures i Conservació de l’Autoritat Portuària de Barcelona

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Construir una nova terminal de sòlids a granel al moll Álvarez de la Campa del Port de Barcelona, amb les adaptacions tècniques necessàries.

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El grup IBERPOTASH (ICL) opera actualment en una terminal dels seus productes miners, principalment potassa i sal, al moll de Contradic Nord. Dins dels plans d’expansió de la companyia, en el marc del projecte Phoenix, es preveu augmentar significativament la producció a les mines, per la qual cosa es contempla el trasllat de l’actual concessió a un espai ubicat al moll Álvarez de la Campa, de manera que la capacitat de la nova instal·lació s’adapti a les noves necessitats, incrementant significativament els tràfics generats.

Les obres de les instal·lacions de la nova terminal i de l’espai concessionat són assumides pel concessionari IBERPOTASH (ICL), mentre que les obres externes per fer factible i funcional la terminal són assumides per l’Autoritat Portuària de Barcelona. En aquest sentit, per tal de millorar l’accessibilitat a la nova terminal cal adaptar i reestructurar tant l’accessibilitat viària, com la ferroviària de la zona.

En concret, a nivell viari es construeix un nou vial que, sortint des de l’enllaç de la porta 29 d’accés al port, permeti una connexió directa a la terminal. Alhora, es reestructura la vialitat de l' enllaç de la porta 29. A nivell ferroviari cal inserir l’ample mètric des del tram comú cap al bucle ferroviari de la zona d'Álvarez de la Campa fins a l’accés a la terminal ferroviària de la nova concessió. Alhora, també es reestructura i millora tota la senyalització ferroviària de les interseccions ferroviàries presents a l'enllaç de la porta 29.

Així mateix, a nivell de moll es realitzaran obres per a incrementar el calat operatiu de la -12,0 a la -14,0. Aquestes obres també seran realitzades per l'Autoritat Portuària de Barcelona.

En relació a les obres que executa el Port de Barcelona, s’està ultimant la redacció dels projectes constructius, amb previsió de poder iniciar la licitació de les obres durant el 2015 i que s’iniciïn a principis de 2016.

 

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

  • Superfície construïda total: 3,8 Ha
  • Total Inversió: 48 milions €

 

Política de cookies