Projectes estratègics PEMB

Connexió entre l'A-2 i l'AP-7 a l'alçada de Castellbisbal

 • Projecte d'abast metropolità
2015_ConnexióA2-AP7_01
 • Mobilitat i accessibilitat
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

El Ministeri de Foment aprovarà en breu les obres complementàries que ampliaran la capacitat viària de la connexió del Nou Enllaç amb l'A-2 i l'AP-7, dotant de 2 carrils directes d'entrada i sortida les 4 connexions (A-2 i AP-7 en sentit Lleida i Girona). A més, en el cas de l'AP-7 en sentit Girona, s'ampliarà l'AP-7 a un 5è carril fins a la bifurcació amb la calçada lateral (B-30).

Líders de projecte

Ramon Juanola Subirana, enginyer de camins canals i ports de l'Estat, i director de l'obra a la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya del Ministeri de Foment.

OBJECTIUS DEL PROJECTE

 • Construir els 2,4km de carretera que connectin l'A-2 i l'AP-7 i que estalviaran més de 12km de recorregut per la xarxa viària del Baix Llobregat.


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte permetrà la connexió entre l'autovia del Baix Llobregat i l'autopista AP-7. Aquesta connexió té una secció d'autovia, amb una longitud de 2,4 quilòmetres, dels quals 850 metres són de viaducte. La via s'inicia amb dos brancs que connecten amb les calçades de l'autovia del Baix Llobregat (A-2), en sentit Tarragona i Lleida i que creuaran el riu Llobregat de manera independent. Els vials convergeixen després formant un sol eix viari que correspon al tronc principal de l'enllaç. Aquest tronc es recolza en el vèrtex del polígon industrial de Sant Vicenç, gira a l'esquerra i creua la riera de Rubí i les infraestructures ferroviàries corresponents a la LAV Madrid - Barcelona, la línia doble de trànsit mixt RENFE i la línia de mercaderies de RENFE.

Posteriorment, el tronc de l'enllaç discorre en direcció nord, paral·lelament a la riera, sota les estructures existents a l'AP-7. Després, les dues calçades es tornen a separar per connectar amb les calçades de l'AP-7 que s'amplien durant 500 metres fins a cinc carrils per sentit. Alhora, la nova via d'enllaç té una connexió amb la carretera C-1413.

Durant el 2014 es van finalitzar els murs de l'entorn de l'A-2. Respecte al marge esquerre de la Riera de Rubí, es va continuat amb la millora de terreny, es va finalitzar el mur d'escullera, i es va continuar amb el moviment de terres i estructures de l'enllaç amb la carretera C-1413. En relació a l'AP-7, es va executar un nou pas inferior sota l'autopista (calçada sentit Girona), es va finalitzar el nou vial d'accés al cementiri de Roques Blanques i es va iniciar el moviment de terres per a l'ampliació de la calçada de l'AP-7.

Per al 2015 es preveia continuar amb el moviment de terres, l'esplanada i l'ampliació de les estructures a l'A-2 i AP-7, la finalització de l'ampliació de la pantalla acústica a Sant Andreu de La Barca i la finalització del moviment de terres i estructures a l'entorn de l'enllaç amb la carretera C-1413 (al marge esquerre de la riera de Rubí). Però les obres es van tornar a aturar, sense informació sobre la data de represa ni la de finalització.


DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

 • Longitud de l'obra: 2,4 Km
 • Inclou un viaducte mixt d'acer i formigó de 850 m de longitud que salva l'autovia A-2, el riu Llobregat, la riera de Rubí i 6 vies de ferrocarrils d'ADIF.
 • Previsió de circulació mitjana: 40.000 vehicles diaris
 • Adjudicatari de l'obra: Ferrovial Agroman
 • Import de la construcció de l'obra: 55,62 M€.

Política de cookies