Projectes estratègics PEMB

Ciutat Esportiva del FCB: àmbit de nova centralitat metropolitana

 • Projecte d'abast metropolità
2011_CiutatFCB_01
 • Promoció de sectors estratègics - Esport
 • Promoció econòmica i projecció internacional
 • Infraestructures i equipaments d'impacte urbà
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

Els terrenys de la Ciutat Esportiva són pròxims al Camp Nou (4,5 km), i gaudeixen d'una accessibilitat còmode i d'una connexió directe entre Barcelona i Sant Joan Despí.

Líders de projecte

Juan Manuel Bermúdez García, responsable de Planejament i Disciplina Urbanística de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

L'objectiu del projecte és promoure el creixement de la Ciutat Esportiva del FCB al terme municipal de Sant Joan Despí, com també el desenvolupament d'un àmbit de nova centralitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La ciutat esportiva ja està en funcionament, s'han edificat i estan en ús uns 7.400 m2 sobre rasant dels 27.300 m2 previstos.

Els objectius del projecte són, entre d'altres:

 • Permetre l'edificació d'un conjunt terciari singular amb 30.000 m2 destinats a oficines, davant l'autopista B-23, que actuï com a porta d'accés a la conurbació metropolitana.
 • Facilitar la implantació de determinats usos complementaris que requereix la Ciutat Esportiva del FCB, com és el cas de l'ús hoteler.
 • Incorporar l'ús residencial per tal de complementar els usos ja previstos en el sector i evitar la zonificació, un 40% del total serà destinat a habitatge de protecció oficial, amb un total de 750 habitatges.

Política de cookies