Projectes estratègics PEMB

Connexió entre l'A-2 i la C-32 a Sant Boi de Llobregat (Perllongament de l'autovia del Baix Llobregat, en el tram entre la Ronda Litoral i la C-32)

 • Projecte d'abast metropolità
2015 ConnexióA2-C32_01
 • Mobilitat i accessibilitat
 • 2015
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

L'actuació més rellevant és l'ampliació del viaducte sobre el riu Llobregat en tres carrils més i la millora de l'accés a Sant Boi amb la supressió de la rotonda de la Parellada i la construcció del nus de Sant Boi – Cornellà.

Líders de projecte

Ramon Juanola Subirana, enginyer de camins, canals i ports de l'Estat i director de l'obra, de la Demarcació de Carreteres del Ministeri de Foment

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Connectar l'autopista C-32 de la costa amb l'autovia A-2 del Llobregat mitjançant un tronc d'autovia d'uns dos quilòmetres de longitud, més algunes altres actuacions a la zona del Prat de Llobregat per millorar-ne els accessos.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Essencialment el projecte consisteix a connectar l'actual C-32 (antiga A-16) amb l'autovia A-2 mitjançant un tronc d'autovia d'uns 2 km de longitud. Es realitza també una connexió directa de la C-32 amb la C-31c i viceversa. El conjunt del projecte permetrà estalviar 4,4km de trajecte fins al nus del Llobregat i l'anell de les rondes de l'anomenada “pota sud”, alliberant-lo significativament de l'intens trànsit rodat.

El projecte comprèn la millora d'un total de sis enllaços ubicats a l'entorn del tronc: el nus de Cornellà, el nus de Sant Boi nord, el nus de Sant Boi sud, el nus de la C-32 - B-201, el del Centre Direccional, i l'enllaç de Mas Blau. S'actua en vint-i-una estructures, entre ampliacions i la construcció de noves estructures.

Així mateix, es connecta el Prat amb la C-32 des del Polígon industrial d'Enkalene amb un vial perimetral al Centre Direccional i es milloren accessos al polígon Mas Blau. I també s'hi inclou la millora de l'actual Canal de Ronda Ponent al Prat.

Les obres d'execució de la connexió de la C-32 amb l'A-2 estan adjudicades des del gener de 2009, i la seva execució havia de durar 2 anys. Però per les dificultats de finançament derivades de la crisi econòmica s'han desenvolupat a un ritme menor de l'habitual, havent-se executat el 2014 un 51% del treball total. Durant el 2015 s'espera que s'arribi a una execució del 66% del total dels treballs.

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

 • Pressupost total de l'obra: 56.628.083,35 € (base imposable).
 • Òrgan de contractació: Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT, SA) i cofinançat pel fons de la xarxa TEN-T.
 • Direcció tècnica: Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya, del Ministeri de Foment
 • Adjudicatari: Isolux-Corsán.
 • Finalització prevista: juny de 2016

Política de cookies