Projectes estratgics PEMB

Carril bus-VAO a la C-58

  • Projecte d'abast metropolit
2013_CarrilsBusVAO_01
  • Mobilitat i accessibilitat
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • En desenvolupament
  • Operatiu
  • Stand-by
A destacar

El carril bus-VAO de la C-58 és una nova infraestructura de 6,8 km per potenciar i fer més eficient el transport col·lectiu de viatgers per carretera, tant públic com privat, en la connexió entre el Vallès Occidental i el Barcelonès.

Lders de projecte

Departament de Territori i Sostenibilitat. Servei Català del Trànsit

Aquesta via bus-VAO constitueix una calçada de dos carrils que s’ubica a la mitjana de les autopistes C-58 i C-33 i que al llarg de tot el seu recorregut està segregada respecte d’aquestes vies, de manera que l’entrada i la sortida a la via bus-VAO es fa pels seus extrems (a l’extrem nord mitjançant una connexió viària amb la C-58 i amb els ramals del nus de Ripollet, i a l’extrem sud mitjançant una connexió amb semàfor a l’avinguda Meridiana).

Aquesta infraestructura és d’ús ordinari exclusiu per a vehicles de transport públic, vehicles d’alta ocupació (els anomenats VAO, amb tres persones o més), motocicletes, vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i vehicles ecològics, principalment, i ha estat dissenyada per facilitar l’ús d’aquest tipus de vehicles atès el benefici que comporta pel que fa a la reducció del temps de viatge, més fiabilitat i estalvi econòmic.

Poltica de cookies