Projectes estratègics PEMB

Ampliació de l'Aeroport de Barcelona - El Prat

 • Projecte d'abast metropolità
2010_Ampliació Aeroport
 • Mobilitat i accessibilitat
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

L’objectiu del Pla Barcelona ha estat doblar la capacitat de l’aeroport de Barcelona –assolir 55 milions de passatgers/any i 500.000 tones/any de mercaderies a un ritme de 90 operacions/hora–, proveir-lo amb 250 hectàrees de zona de serveis i també planificar-ne el creixement futur de cara a configurar-lo com una plataforma de serveis i d’intercanvi modal de primer ordre, sempre des del màxim respecte a l’entorn natural. 

Líders de projecte

Marcial Sedano Mazarío, director del Pla Barcelona d’Aena.

Aquests objectius s'han aconseguit amb la posada en servei de la terminal T1 el juny del 2009, l’última de les actuacions que formen aquest pla, juntament amb la posada en funcionament de la tercera pista el setembre del 2004 i la urbanització de la zona de serveis (zona de càrrega, parc aeronàutic i ciutat aeroportuària).

Les actuacions en curs són:

 • Construcció d'una nova torre de control per al suport de la principal, ubicada en les immediacions de la terminal T1.
 • Construcció d'un hangar de manteniment per part d'Iberia.
 • Construcció de dues plantes addicionals als edificis d'aparcaments situats davant les terminals A i C.
 • Urbanització de la zona de càrrega aèria i de la zona de reserva.

Actualment, es treballa en la redacció dels projectes constructius del futur edifici Satèl·lit, la plataforma associada i la remodelació de la terminal T2, que s'espera tenir enllestits el 2011.

Política de cookies