Què és i què aconseguirà el nou Pla?

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona obre un nou procés de reflexió compartida per integrar totes les propostes que s'estan fent des de les entitats públiques i privades i la ciutadania per tal d'elaborar el pla estratègic de la Barcelona metropolitana del 2030.
 
Aquest pla ha de tenir com a eix central l'impuls del progrés social i econòmic, basat en la innovació i la sostenibilitat, com a mecanisme per a la reducció de les desigualtats i de la segregació espacial en el territori metropolità. Per desenvolupar aquest nou pla, proposem treballar sobre la base de tres grans pilars: la metròpoli resilient, la metròpoli pròspera i la metròpoli cohesionada.
 
El següent vídeo resumeix la tasca que volem dur a terme per als propers anys:
 

Aquest nou pla ha de fer front a diferents reptes:

  • Combatre les creixents desigualtats en l'accés a l'habitatge o a un lloc de treball, i assegurar un entorn urbà de qualitat i la igualtat d'oportunitats per a tothom en tot el territori.
  • Contribuir, amb altres metròpolis del món, a la lluita contra el canvi climàtic, absorbir l'impacte de la digitalització o aconseguir la integració de les persones migrants i refugiades.
  • Articular polítiques metropolitanes més efectives, des de l'ordenació i planificació del territori al desenvolupament econòmic i social passant per la gestió ambiental o l'impuls de la recerca, l'educació i la cultura.
  • Disposar dels instruments de governança que enforteixin la democràcia, la col·laboració público-privada-comunitària i la participació ciutadana en totes les escales territorials (barri, municipi i  metròpoli).

Compromís metropolità compartit

Com fa 30 anys, la força de la transformació ha de venir de l'actuació concertada de les principals institucions metropolitanes. Per pensar la ciutat del futur hem de prendre com a base els compromisos globals, com ara l'Agenda 2030 i la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides, i els plans i programes dels quals ens hem dotat localment.

Cal aprofitar els espais de participació i les noves eines tecnològiques per aconseguir una implicació ciutadana tan àmplia com sigui possible. El nou pla estratègic metropolità de Barcelona s'haurà de construir sobre la base de les aportacions i el compromís de tots els components de l'anomenada 'quàdruple hèlix': les administracions públiques, el sector privat, el món acadèmic i de la recerca, i la ciutadania i les seves organitzacions.

Política de cookies