Un projecte d'Anàlisi Socioecològica Integrada de la infraestructura verda metropolitana de Barcelona, escollit vencedor de la Beca Santacana 2019

María José La Rota, estudiant del doctorat en Ecologia Terrestre de la Universitat Autònoma de Barcelona, proposa una avaluació d'escenaris i elements estratègics per a la planificació urbanística i territorial dels espais oberts

  • 22-07-2019
  • Actualitat del PEMB
  • 292 Lectures

L'Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA) és un model metabòlic dissenyat per a ser aplicat en el planejament de la infraestructura verda metropolitana per tal d'avançar cap a una transició socioecològica dels espais oberts. Un projecte de SIA de la infraestructura verda metropolitana de Barcelona per caracteritzar les múltiples dimensions de la relació societat-naturalesa i facilitar així el coneixement del sistema metropolità, ha estat el guardonat en la segona edició de la Beca Francesc Santacana. L'estudiant responsable de la recerca és María José La Rota, doctorand en Ecologia Terrestre a la Universitat Autònoma de Barcelona, que disposarà d'una dotació de 7.000€ i 12 mesos, de setembre del 2019 a setembre del 2020, per desenvolupar la seva proposta.

Espai obert. Parc de Collserola i Tibidabo
Espai obert. Parc de Collserola i Tibidabo

Les metròpolis estan introduint en el seu planejament la noció fonamental que els espais oberts constitueixen una infraestructura verda proveïdora de serveis ecosistèmics dels quals depèn tant la qualitat de vida de la gent que habita l'espai construït, com la possibilitat de desenvolupar una economia més circular i sostenible. En l'àmbit de la planificació territorial, s'estan incorporant els serveis ecosistèmics, entesos com aquells beneficis que un ecosistema aporta a la societat, com elements fonamentals dels espais oberts, posant en valor el caràcter multifuncional de la infraestructura verda. Però una aposta massa centrada en la demanda de serveis ecosistèmics podria passar per alt la rellevància del funcionament ecològic del territori per garantir la capacitat a llarg termini de la infraestructura verda per proveir aquests serveis. El repte radica en vincular ecologia del paisatge, serveis ecosistèmics i canvi climàtic, amb metabolisme social. És en aquesta direcció que es situa el treball de La Rota, en la necessitat de considerar els processos que sostenen els serveis ecosistèmics i com l'activitat humana permet mantenir la funcionalitat dels paisatges, amb la intenció de identificar elements estratègics pel planejament de la infraestructura verda metropolitana de Barcelona.

A partir d'aquí, l'estudiant del doctorat en Ecologia Terrestre de la UAB planteja la redacció del nou Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona com una gran oportunitat per repensar com hauria de ser una veritable infraestructura verda metropolitana i la seva contribució al funcionament del sistema metropolità. És precisament en el marc del procés de redacció del PDU que La Rota planteja el seu treball, per tal de generar horitzons factibles, viables i desitjables en termes d'infraestructura verda, superant estratègies clàssiques de conservació i explorant nous posicionaments socioecològics. Per això, el seu esquema metodològic incorpora sis dimensions interrelacionades que caracteritzen la infraestructura verda metropolitana i permeten avaluar les relacions societat-naturalesa des d'una perspectiva metabòlica reproductiva: eficiència energètica, conservació de recursos, funcionalitat del paisatge, canvi climàtic, serveis ecosistèmics i cohesió social.

En síntesi, el model d'Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA) facilita un desenvolupament metropolità resilient i una visió estratègica transdisciplinària i socialment inclusiva en el procés de governança, pilars fonamentals del nou Pla Estratègic 2030. Aquest és, precisament, un dels criteris que ha seguit el jurat format per Joan Campreciós Hernández, Martí Parellada Sabata, Carme Miralles-Guasch i Montse Pareja-Eastaway, a més de la qualitat del plantejament metodològic i l'orientació a l'aplicabilitat dels resultats. María José La Rota té ara un any per desenvolupar el seu projecte, els resultats del qual es presentaran, oficialment, a la tardor del 2020.

  • Participa o segueix el debat

    0 comentaris:

    Deixa el teu comentari:

Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.   
Política de cookies +