L'accessibilitat al transport públic i la proximitat als serveis comercials, factors clau per a la ubicació dels 'coworkings' a Barcelona

Segons un estudi elaborat per estudiants de la UB, és poc probable que en un futur immediat s'obrin més espais de treball compartit, especialment fora del centre de la ciutat

 • 12-03-2020
 • Actualitat del PEMB
 • 102 Lectures

És possible portar els coworkings fora del centre de Barcelona? Aquesta és la pregunta que pretenia respondre l'estudi Emergence of coworking spaces in Barcelona encarregat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona a un grup d'estudiants del Màster GLOCAL de la Universitat de Barcelona. També posa de manifest que el preu del lloguer no és determinant a l'hora de triar aquests centres de treball però, en canvi, sí que ho és estar prop de la natura, com un parc o una platja, i lluny de les àrees amb molta densitat de població.

Presentació de l'estudi 'Emergence of coworking spaces in Barcelona' al Canòdrom Parc de Recerca Creativa
Presentació de l'estudi 'Emergence of coworking spaces in Barcelona' al Canòdrom Parc de Recerca Creativa

Barcelona és reconeguda entre les ciutats europees amb alta densitat d'espais de coworking, que creixen a un ritme constant des del 2007. Un alt percentatge de població expatriada, per una banda, i la crisi econòmica, per l'altra, han estat els incentius principals perquè s'hagin obert fins a 120 oficines compartides, que són les que hi ha actualment detectades. Davant aquest escenari, el PEMB ha encarregat un estudi a un grup d'estudiants de la UB amb l'objectiu d'esbrinar quins factors influeixen a l'hora d'escollir una ubicació per a un nou coworking a la ciutat i quina serà la tendència futura. Segons la recerca feta per Aya Abraham, Jean Navarrete, Álvaro Ovejero i Lusine Yeghiazaryan, estar prop del transport públic i d'espais comercials com botigues, restaurants i oficines és el més important per davant, curiosament, del preu del lloguer que sovint es percep com el determinant. També han detectat que la proximitat a zones tranquil·les amb parcs o vistes a la platja és un factor de gran atracció per als coworkers.

Les dades s'han obtingut d'una dotzena d'espais petits, sense tenir en compte grans companyies operadores, a nivell de districte i les variables analitzades inclouen:

 • Preu de lloguer: mensual.
 • Demografia: ingressos mitjans de la llar i nombre d'aturats registrats.
 • Dinàmiques d'innovació: percentatge de població nascuda a l'estranger i percentatge de població amb formació a nivell universitari.
 • Accés al transport públic: nombre d'autobusos i nombre de metros.
 • Activitat econòmica: nombre de propietats comercials (botigues, restaurants, cafeteries) i nombre d'oficines.

 

Una altra de les conclusions que s'extreuen de l'estudi “és que hi ha més coworkings que coworkers”, tal i com han explicat els estudiants durant la presentació de les dades i, per tant, “hi haurà una frenada en el creixement d'aquests espais, especialment fora del centre de la ciutat”. Ara bé, cada cop hi ha més treballadors i treballadores autònoms/es que necessiten d'aquest tipus d'oficines i, doncs, tot apunta a que sí que veurem més coworkings a llarg termini, sobretot a districtes com Sant Andreu, Sant Martí i al voltant de la Plaça Espanya que coincideixen amb els criteris de preferència d'ubicació. Precisament a Sant Andreu és on s'ha instal·lat recentment el PEMB, en concret al Canòdrom Parc de Recerca Creativa al barri de Congrés i Indians.

Impuls governamental

Algunes les propostes que presenten els estudiants per tal de promoure l'emergència de coworkings fora del centre de la ciutat impliquen l'acció de l'administració local:

 1. Llocs subvencionats on els coworkings fomentin el dinamisme econòmic mitjançant l'intercanvi de lloguers parcials o totals a canvi d'hores de professionals destinats al benefici del barri.
 2. Millorar els enllaços de transport a diferents punts de la ciutat.
 3. Desplaçar ecosistemes de producció sencers cap a diferents zones de la ciutat per preservar la proximitat amb els proveïdors i generar una massa crítica que permeti obrir oficines i locals a prop dels nous coworkings.
 4. Fomentar districtes amb alt potencial, com ara Sant Andreu, per augmentar les possibilitats d'atraure la demanda de coworkings.

Les principals conclusions

 1. El preu del lloguer no és el principal motor de la ubicació d'aquests espais de treball. L'accessibilitat (mitjà de transport a la zona) i la proximitat a oficines, proveïdors i locals gastronòmics són sempre més valorats pels responsables dels coworkings.
 2. Els factors relacionats amb la natura són rellevants a l'hora d'escollir on ubicar un coworking: platja, parcs, zones menys densament poblades i llocs amb vistes.
 3. És poc probable que els coworkings que funcionen actualment obrin noves sucursals o es traslladin a zones allunyades del centre de la ciutat. Segons els resultats de les enquestes, els directius dels espais estan molt satisfets amb la seva ubicació actual i la majoria no té previst traslladar-se.
 4. Tot i això, una quantitat reduïda de nous espais obren més lluny del centre perquè els autònoms/es representen una demanda potencial i perquè moltes empreses retallen els costos mitjançant la subcontractació o la cerca de subministraments externs. Si aquesta tendència continua, és probable que en un futur pròxim, apareguin una més coworkings en zones com Sant Andreu, Plaça Espanya i Sants.
 5. L'acció de l'administració pot ser clau per estimular l'aparició d'espais de coworking en determinades zones de la ciutat.

Els espais de treball compartit són un actor que ve per quedar-se i que formarà part de l'ecosistema econòmic de la nostra metròpoli. Aquest fet suposa el repte d'intentar evitar que s'aprofundeixin desigualtats territorials, en tant que aquests espais, en especial els més grans, tenen tendència a situar-se allà on ja hi ha una activitat econòmica més que consolidada. Aquest estudi ha estat un primer pas per analitzar la demografia dels coworkings a la ciutat de Barcelona però caldria, sempre i quan es pugui disposar de dades de les diferents variables, fer-lo extensiu al conjunt de la metròpoli.

Enllaços d'interès:

 

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies