El PEMB obre una convocatòria de selecció d'un comissariat artístic per a la setmana de l'alimentació sostenible que se celebrarà del 14 al 21 d'octubre de 2021

El 25 de gener a les 14h finalitza el termini per presentar les candidatures

 • 07-01-2021
 • Actualitat del PEMB
 • 206 Lectures

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona obre un procés de selecció per a serveis de comissariat artístic que serà el responsable de dissenyar, executar i supervisar, així com assessorar i coordinar la producció tècnica de les activitats culturals, artístiques, divulgatives i lúdiques a desenvolupar durant la setmana de l'alimentació sostenible. Tindrà lloc entre el 14 i el 21 d'octubre d'aquest 2021 en el marc de la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible, que té per objectiu promoure un sistema alimentari accessible a tothom, més saludable per a les persones, els territoris i el planeta, que generi oportunitats econòmiques, combati l'emergència climàtica i sigui resilient davant les amenaces globals imprevistes.

Convocatòria oberta fins el 25 de gener a les 14h
Convocatòria oberta fins el 25 de gener a les 14h

La convocatòria va destinada a persones físiques i/o jurídiques, així com col·lectius professionals de les arts, la cultura, la gestió cultural o professionals relacionats, nacionals i/o internacionals, que vulguin desenvolupar un projecte que inclogui la conceptualització, l'organització, coordinació i seguiment d'un conjunt d'accions artístiques, culturals i divulgatives vinculades a l'impuls de l'alimentació sostenible, incloent el servei específic d'assessorament i coordinació de la producció tècnica.

En cas de ser un col·lectiu, cal designar un únic representant que actuarà com a comissari/a artístic durant tot el procés i serà l'interlocutor/a amb l'oficina de Capitalitat, així com la persona responsable de l'assessorament i coordinació de la producció tècnica del conjunt del esdeveniment.

La proposta de les activitats ha d'incloure:

 • La conceptualització i direcció de la iniciativa.
 • La interlocució amb tots els agents implicats (agents institucionals, l'oficina tècnica de suport, la contractació d'espectacles i artistes i la producció d'infraestructures i material audiovisual).
 • L'assessorament per la definició i la coordinació, junt amb l'oficina de la Capitalitat, de les tasques encomanades a l'oficina tècnica de suport.
 • La contractació d'espectacles i artistes i la producció d'infraestructures i material audiovisual.
 • La planificació i coordinació general de tot l'esdeveniment per a que es puguin realitzar les accions amb excel·lència.

Les activitats es desenvoluparan principalment al Museu del Disseny de Barcelona (Disseny Hub Barcelona) i al parc de les Glòries, i de forma descentralitzada, als diferents barris de Barcelona i de l'entorn metropolità. Des del comissariat i, juntament amb l'oficina de la Capitalitat, es coordinarà la relació amb els altres municipis per la realització d'algunes d'aquestes activitats.

La durada del contracte serà des de l'endemà de la seva formalització fins el 31 de desembre de 2021 o l'entrega de la memòria final. El pressupost total pels serveis és de 48.000 euros (amb l'IVA inclòs). 

Terminis

Les candidatures es podran presentar fins a les 14h del dia 25 de gener de 2021. Per tal de contextualitzar el projecte i aclarir dubtes es realitzarà una sessió informativa oberta a totes les persones i empreses interessades. Serà una trobada virtual que tindrà lloc el dia 12 de gener de 13.30h a 15.00h. Aquelles persones que estiguin interessades a assistir podran sol·licitar l'enllaç a través de la següent adreça de correu electrònic: lmartrat@pemb.cat. Per altres consultes que es vulguin realitzar per aclarir dubtes sobre la convocatòria es podran fer a través de la mateixa adreça de correu.

La proposta i documentació sol·licitada s'haurà d'enviar al correu electrònic lmartrat@pemb.cat, dins el termini de presentació de sol·licituds, indicant en  l'assumpte “Convocatòria de selecció COM/SAS-21”.

Finalitzat el termini de presentació de candidatures es verificarà la documentació requerida. En cas de mancances es notificarà per correu electrònic als interessats i s'atorgarà un termini màxim de tres dies hàbils per resoldre-les. En cas que no s'hagin resolt en el període atorgat es considerarà que l'interessat/da ha desistit.

L'anunci de la proposta guanyadora es farà com a molt tard el dia 3 de febrer de 2021 i la resolució es publicarà al web www.pemb.cat sens perjudici que es practiqui  notificació individual a l'adjudicatari.

 • Consulta la convocatòria completa on trobaràs la descripció detallada del projecte i les funcions del comissariat, entre altres especificacions.
 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies