Organització

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació sense ànim de lucre, presidida pel president/a de l'AMB.

La seva estructura és la següent:

  • Consell general. Màxim òrgan de govern, integrat per més de tres-centes institucions, entitats i persones estretament vinculades a la metròpoli de Barcelona.
  • Consell rector. Òrgan de govern, administració i representació. 
  • Comissió executiva. Assumeix per delegació les funcions necessàries per al bon funcionament de l'Associació. Tramet al Consell Rector la informació i documentació perquè pugui prendre decisions.
  • Comissió territorial. Òrgan consultiu,- complementari als òrgans de govern de l'Associació. Té per objecte incorporar les diferents sensibilitats de territori a les tasques que desenvolupa el PEMB.
  • Oficina de coordinació. S'encarrega del seguiment del pla estratègic metropolità vigent, del contacte amb les institucions associades i de les relacions internacionals.

Política de cookies