Comissariat

 

 

Metrpoli prspera

PEMB

Pilar Conesa

És fundadora i directora d'Anteverti, empresa de consultoria en la innovació i adaptació a nous entorns. També és la comissària de l'Smart Cities Expo World Congress. Anteriorment, va ser CIO de l'Ajuntament de Barcelona i directora general del Sector Públic i Sanitat a T-Systems Iberia. És membre de diversos Consells, com el Digital Future Society i el Consell Empresarial de BITHabitat, del qual és la presidenta. Forma part de jurats internacionals com ara el Reinventer Paris, els World Smart City Awards o els Prix de l'innovation urbaine-Le Monde Cities. És membre del Consell General del Consorci del MACBA.

PEMB

Elena Costas

Doctora en Economia per la Universitat de Barcelona i màster per la University College London. Les seves àrees d'investigació són l'economia política i la governança. Editora del blog Politikon. Sòcia de KSNET, empresa especialitzada en la transferència de coneixement i l'avaluació de polítiques públiques. Ha treballat com a investigadora a la Universitat Autònoma de Barcelona i a l'Oficina d'Avaluació i Supervisió del Banc Interamericà de Desenvolupament, i com analista de polítiques a l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics. Col·labora amb diversos mitjans de comunicació.

Poltica de cookies