Comissariat

 

 

Metrpoli resilient

PEMB

Anna Prez Catal

Ambientòloga especialitzada en canvi climàtic i desenvolupament internacional. Ha treballat per a administracions, organitzacions socials i ONG en temes relacionats amb l'energia i el canvi climàtic. Va ser codirectora de Climate Tracker, una xarxa internacional de periodistes que es dedica a millorar la comunicació de la crisi climàtica, tant al sud com al nord global. Apassionada de la política climàtica, ha assistit a més d'una desena de sessions de negociació de la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic, i forma part de diversos moviments que treballen per la justícia climàtica. Ha col·laborat amb mitjans de comunicació com ara TV3 i amb el programa Planta Baixa.

PEMB

Andreu Ulied

Doctor enginyer de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en Urbanisme per l'Escola d'Arquitectura de la Universitat de Harvard i màster en Filosofia Política i Ètica per la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Soci-director general de MCRIT. Expert en planificació estratègica i estudis d'avaluació d'inversions i polítiques públiques. Com a consultor, ha treballat per a institucions locals i internacionals (sobretot a Europa i Llatinoamèrica), i per a empreses gestores d'infraestructures i concessionàries de serveis públics participant en la redacció de plans estratègics, territorials, d'infraestructures, urbanístics, de mobilitat i d'energia. Des del 2002, codirigeix el curs de projectes d'inversió Anàlisi de projectes d'interès públic, dels col·legis professionals d'Enginyers de Camins, d'Economistes de Catalunya i de l'Advocacia de Barcelona. És president de la Comissió d'Urbanisme del Col·legi d'Enginyers de Camins i membre de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. Autor de llibres de reflexió urbana com ara Barcelona pròxima: construir, habitar, pensar les ciutats (2019), La ciutat infinita (2007) i Noves Barcelones (2004).

Poltica de cookies