Memòria d'activitats 2022

Memòries

  • 01-06-2023
  • Estratègia, sector públic i participació política
  • 625 Lectures

'Tancar l'any 2022 amb la presentació pública del Compromís Metropolità 2030 ha estat per a l'oficina de coordinació del PEMB el millor premi a tot l'esforç realitzat, així com una mostra de reconeixement i agraïment cap a totes les institucions, empreses i organitzacions diverses, i les persones que les han representat en el procés Barcelona Demà, cedint generosament el seu temps i els seus coneixements per construir una proposta compartida de futur', paraules d'Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB, per posar en valor la feina duta a terme durant els darrers dos anys que va culminar, el passat mes de desembre, en la presentació oficial del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la ciutat dels 5 milions.

Presentacio Compromis Metropolita 2030

Aquesta és, en part, la gran fita que recull la Memòria d'activitats 2022 del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que inclou, més enllà de la presentació pública, els treballs previs de debat amb els cicles metropolitans, la concreció de les missions a través de tallers amb persones expertes, la col·laboració amb altres agents que treballen en l'àmbit de la innovació per missions, el treball amb els espais de referència i la selecció de projectes. 

Però aquest no ha estat l'únic camp d'actuació del PEMB durant el darrer any. En el present document queda recollida, també, la feina duta a terme en l'àmbit de les polítiques alimentàries i el Pla Director Urbanístic Metropolità - PDUM, les diverses col·laboracions, participacions en projectes externs i aliances posades en marxa durant l'any, així com l'esforç comunicatiu dut a terme que inclou, entre d'altres accions, la creació de la nova pàgina web: www.compromismetropolita.cat.

Política de cookies