Reconeixement del potencial logístic de la regió metropolitana de Barcelona

Informes tècnics

  • 21-10-2009
  • Sectors i models econòmics - Primer pla estratègic metropolità
  • 62 Lectures

L’elevada capacitat de l’AMB per al desenvolupament del sector logístic i per guanyar una posició estratègica i de referència en l’espai de la Mediterrània, va fer que el PEMB el tractés en diferents ocasions. Com, per exemple, en la 6a Jornada Tècnica del 2008: 'Llogística, sector estratègic per a una economia global'

logística

Aquest informe del 2009 - impulsat per la Comissió d'Estratègia del PEMB - posava l’accent en les capacitats reals de l’àrea logística que es configura en l’espai format per la zona portuària, la zona aeroportuària i la zona franca logística, entre d’altres.

L’informe plantejava tres aspectes fonamentals:

  1. Feia una anàlisi de la importància del sector logístic en l’economia catalana i, en especial, de l’àrea metropolitana de Barcelona.
  2. Aportava elements d’anàlisi sobre la tendència global del transport de mercaderies, de les noves pautes del sectors empresarials vinculats a aquesta activitat – amb una nova dimensió global - i la incidència del transport de mercaderies sobre les xarxes viàries.
  3. Feia una extensa descripció d’altres àrees logístiques importants d’Europa.

Director de l'informe:

  • Miquel Puig Raposo, director general d’Abertis Airports SL (divisió aeroportuària d’Abertis). Periode: 2004-2007

 

 

Data de publicació: 2009

Política de cookies