La logística, sector estratègic per a una economia global

Resum de la 6a Jornada Tècnica

Informes tècnics

  • 10-06-2009
  • Sectors i models econòmics - Primer pla estratègic metropolità
  • 130 Lectures

Aquesta publicació recull les intervencions dels dos experts europeus convidats a la sisena Jornada Tècnica del PEMB de desembre de 2008: Theo Notteboom, president de l’Institut de Transport i Gestió Marítima de la Universitat d’Anvers, i Peter W. De Langen, Advisor Corporate Develoopment del Port de Rotterdam i Jordi Valls, president de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Logística

Els ponents van destacar el fort creixement que s'havia produït en aquest sectors en les darreres dècades.

Una de les conclusions més importants a què es va arribar en aquesta jornada és que Barcelona reuneix les condicions necessàries per convertir-se en un important clúster logístic, ja que disposa de grans infraestructures com el port, l’aeroport, zones logístiques, etc., està a prop de les rutes marítimes amb més tràfic d’Europa, ocupa una situació geogràfica estratègica a la Mediterrània i està connectada amb terminals logístiques de l’interior.

Aquest context contribueix positivament al posicionament de Barcelona com a referent a la Mediterrània.

 

Data de publicació: 2009

Política de cookies