Memòria estratègica 2007

  • 02-01-2008
  • Memòries
  • 152 Lectures

Aquesta memòria conté una descripció detallada de tot allò que es va impulsar des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona durant el 2007 i el que estava previst dur a terme durant el 2008.

Foto de grup - viatge d'estudis a Londres

Aquesta memória inclou el mapa de projectes estratègics metropolitans en la perspectiva del 2008 (amb una fitxa tècnica de cadascun d'ells), els projectes locals i els operatius; un article sobre la dinàmica socioeconòmica a l'AMB, la memòria participativa i l'econòmica.

D'entre les activitats del 2007, podem destacar la  realització de la jornada tècnica sobre 'Les bases del nou model metropolità 2020', el seminari tècnic titulat 'Governar els nous espais: entre el fet local i el global' i el viatge d'estudis a Londres.

Política de cookies