Indicadors de seguiment del Pla estratègic metropolità de Barcelona - Any 2009

Informes tècnics

 • 10-08-2010
 • Indicadors estratègics - Primer pla estratègic metropolità
 • 152 Lectures

Respecte a l’edició del 2007, es van actualitzar la major part d’indicadors i es van incorporar les dades del 2007 i del 2008. Així mateix, en resposta als suggeriments de la Comissió Delegada del PEMB, es van incorporar nous indicadors.

indicadors estratègics 2009

En l'edició del 2009 es van definir un total de vint-i-sis indicadors, agrupats en cinc blocs, més cinc indicadors addicionals vinculats al marc econòmic.

Blocs estratègics:

 1. Coneixement
 2. Innovació i creativitat
 3. Territori i mobilitat
 4. Sostenibilitat
 5. Qualitat de vida i cohesió social
 6. Marc econòmic

Autors:

 • Direcció:  Manel Artís i Jordi Suriñach. Universitat de Barcelona
 • Equip investigador: José Ramón García i Esther Vayà. Grup de Recerca AQR de la Universitat de Barcelona i I’Institut de Recerca en Economia Aplicada (IREA)

 


Data de publicació: 2010

 

Política de cookies