Indicadors de seguiment del Pla estratègic metropolità de Barcelona - Any 2007

Informes tècnics

 • 15-10-2008
 • Indicadors estratègics - Primer pla estratègic metropolità
 • 169 Lectures

L’objectiu del tercer informe de la sèrie «Indicadors Estratègics» era mesurar objectivament els avenços en la implantació de les estratègies acordades i els seus efectes sobre el territori metropolità.
 

indicadors

Respecte al número anterior, es van actualitzar la major part d’indicadors i s’hi van incorporar dades del 2005 i del 2006. Alhora, s’hi van incorporar nous indicadors que donaven una visió més àmplia i es van eliminar aquells indicadors que no s’havien pogut actualitzar per manca d’informació estadística.

Es van definir un total de vint-i-tres indicadors, agrupats en cinc blocs, que abracen els objectius globals dels tres vectors del Pla (creixement econòmic sostenible, model territorial i mobilitat i convivència i cohesió social), més cinc indicadors addicionals relatius al marc econòmic.

Els sis blocs resultants són:

 1. Coneixement
 2. Innovació i creativitat
 3. Territori i mobilitat
 4. Sostenibilitat
 5. Qualitat de vida i cohesió social
 6. Marc econòmic

 

Autors:

 • Direcció: Manuel Artís i Jordi Suriñach. Universitat de Barcelona
 • Equip investigador: José Ramon García i Esther Vayá. Grup de Recerca AQR de la Universitat de Barcelona i Institut de Recerca en Economia Aplicada (IREA) 

Política de cookies