Indicadors de seguiment del Pla estratègic metropolità de Barcelona - Any 2005

Informes tècnics

  • 07-04-2006
  • Indicadors estratègics - Primer pla estratègic metropolità
  • 293 Lectures

Després de la publicació de l'informe 'pilot' del 2004, la Comissió Delegada del PEMB va proposar la incorporació d'alguns indicadors addicionals relacionats amb el marc econòmic.

indicadors

En l'edició del 2005, es van estudiar un total de vint indicadors que corresponen a les tres grans àrees en què es dividia el Primer pla estratègic metropolità de Barcelona (activitat econòmica i formació del capital humà - mobilitat i territori - convivència i cohesió social) i es van agrupar en cinc blocs:

  • Coneixement
  • Innovació i creativitat
  • Territori i mobilitat
  • Sostenibilitat
  • Qualitat de vida i cohesió social

 Autors:

  • Direcció: Manel Artís i Jordi Suriñach. Universitat de Barcelona
  • Equip investigador: José Ramon García i Esther Vayá. Grup de Recerca AQR de la Universitat de Barcelona i Institut de Recerca en Economia Aplicada (IREA)

 

 

Data de publicació: 2006

 

Política de cookies