Indicadors de seguiment del Pla estratègic metropolità de Barcelona - Any 2004

Informes tècnics

  • 17-10-2005
  • Indicadors estratègics - Primer pla estratègic metropolità
  • 162 Lectures

El 2005 es va publicar el primer número de la col·lecció d'Indicadors estratègics amb l'objectiu de fer un seguiment del procés d'implementació del Primer pla estratègic metropolità de Barcelona i, molt especialment, de l'impacte sobre el territori metropolità de les estratègies acordades.

indicadors estratègics 2004

Els primers resultats, corresponents al 2002 i 2003, es van agrupar en cinc blocs que abasten els tres vectors d'actuació contemplats en el Primer pla estratègic metropolità (activitat econòmica i formació del capital humà - mobilitat i territori - convivència i cohesió social), més dos indicadors addicionals vinculats al marc econòmic.

Els tretze indicadors es van agrupar en cinc blocs:

  • Coneixement
  • Innovació i creativitat
  • Territori i mobilitat
  • Sostenibilitat
  • Qualitat de vida i cohesió social

Autors:

  • Direcció: Manel Artís i Jordi Suriñach. Universitat de Barcelona
  • Equip investigador: José Ramon García i Esther Vayá. Grup de Recerca AQR de la Universitat de Barcelona i Institut de Recerca en Economia Aplicada (IREA)

 

Data de publicació: 2005

Política de cookies