El mercat de l'alta definició en l'àrea d'influència de la zona metropolitana de Barcelona

Informes tècnics

  • 06-03-2007
  • Sectors i models econòmics - Primer pla estratègic metropolità
  • 179 Lectures

Aquest informe del 2007 – impulsat per la Comissió de Prospectiva del PEMB – centrava la seva atenció en la imminent incorporació al mercat de l’alta definició (HD) i en els importants canvis que això havia de provocar en el sector de l’audiovisual i dels mèdia en general. L’estudi aportava interessants valoracions respecte a aquests canvis i la seva incidència en les processos de producció i distribució.

HD

Aquesta innovació tecnològica, arrelada en altres escenaris com els Estats Units, va representar modificacions tant en els processos de producció de serveis audiovisuals com en el consum d’aquests. A Europa, la incorporació d’aquesta tecnologia estava en plena fase d’expansió i, per aquest motiu, el PEMB va voler posar de relleu les oportunitats que podia representar per a l’àrea de Barcelona i els sectors vinculats a la producció de béns i serveis digitals.

Prendre la iniciativa i assumir els reptes que demanava aquest canvi tecnològic podia aportar avantatges i noves oportunitats de desenvolupament per a les empreses del sector, potenciar Barcelona com a referent en la innovació i convertir-la en pionera en la transformació d’un sector d’activitat econòmica amb una important presència en l’economia de Barcelona.  

Davant d’aquesta nova situació es proposava un pla d’acció amb els següents objectius:

  • Facilitar l’accés dels consumidors catalans i de l’AMB a productes d’alta definició (HD)
  • Mantenir l’ajut a la indústria audiovisual catalana amb l’establiment de mesures que garantissin la seva posició competitiva i milloressin les possibilitats de créixer en el mercat nacional i internacional
  • Establir mesures que permetessin l’accés i difusió del nostre patrimoni artístic, cultural i històric

Autor:

  • David Xirau, responsable de màrqueting i projectes del Grup Mediapro

 

Data de publicació: 2007

Política de cookies