Canvis i actuacions realitzats en l'educació catalana. Període 2003-2007

Informes tècnics

  • 03-10-2008
  • Educació i cultura - Primer pla estratègic metropolità
  • 150 Lectures

Aquest informe del 2008 - impulsat per la Comissió d'Estratègia - formava part del seguiment que va fer el PEMB de la implementació de les mesures proposades en l’informe del 2004, Propostes de millora de l’educació pública a secundària.

educació secundària

L’estudi analitzava quina havia estat l’evolució, durant el període 2003-2007, de cadascuna de les propostes de millora i indicava si s’havien tingut en compte (o no) en les noves iniciatives educatives. També assenyalava si la filosofia o la implantació d’aquestes iniciatives seguien, totalment o en part, les orientacions defensades en l’informe del PEMB del 2004.

Així mateix, feia una anàlisi de quines de les propostes de l’informe del 2004 es van tenir en compte en el redactat de les Bases de la Llei d’Educació de Catalunya, presentat el 2007.

Autor:

  • Joan Subirats. institut de Govern i Polítiques Publiques - IGOP

 

 

Data de publicació: 2008

 

Política de cookies