Barcelona Business Friendly

Paper de treball

  • 30-06-2015
  • Pla 2030
  • 313 Lectures

En un context extremadament competitiu de ciutats globals, el grau de receptivitat i atractivitat per a l’activitat empresarial que mostrin les àrees metropolitanes serà decisiu per atraure projectes d’inversió i localitzar activitats d’alt valor afegit. 

Business Friendly

Hi ha múltiples factors que influeixen en aquesta capacitat d’atracció, i retenció, d’activitat econòmica, com per exemple els relacionats amb l’accés als mercats, la disponibilitat de recursos com les infraestructures de transport, la connectivitat, la fiscalitat, el preu i la disponibilitat de sòl, l’existència de xarxes de proveïdors, la seguretat jurídica, la qualitat de vida, etc.

L’objectiu d’aquest document és analitzar els principals determinants del grau d’atractivitat empresarial i de receptivitat a la inversió a l’àrea metropolitana de Barcelona en comparació amb altres zones metropolitanes, així com valorar les principals estratègies i polítiques adoptades.

Segons els autors, la simplificació administrativa, la inversió estrangera i un instrument de governança a nivell metropolità -l’embrió del qual podria ser Barcelona Activa-, són els principals elements a tractar per a millorar el posicionament de Barcelona en la lliga de les metròpolis més destacades per fer negocis a escala global. 

Autors:

  • Joan Ramon Rovira. Màster i Doctor en Economia per la Universitat de Manchester. És Cap del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona, coordinador del CAREC (Consell  Assessor per a la Reactivació Econòmica) i vicepresident de la Societat Catalana d’Economia de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans). Està especialitzat en economia catalana i en l’anàlisi i avaluació de polítiques públiques, temes sobre els quals ha publicat en diferents mitjans, generalistes, professionals i acadèmics.
  • David Rodríguez. Màster en Economía per la UAB i en CC. Polítiques i Socials per la UPF. Secretari tècnic del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.  Està especialitzat en economia catalana i en el sector turístic, temes sobre els quals ha publicat en diferents mitjans. 


Nota. Les opinions expressades per l'autor/s són a títol personal i no necessàriament representen la visió del PEMB.

Poltica de cookies