Projectes estratègics PEMB

Recuperació social i ambiental de l'espai fluvial del riu Llobregat en el tram metropolità

 • Projecte d'abast metropolità
2013_RecupLlobregat_01
 • Protecció del medi i sistemes urbans sostenibles
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

El tram metropolità del riu Llobregat té una longitud de 30 km i travessa el territori de setze municipis, des del Pont del Diable a Martorell fins a la seva desembocadura en el mar. Dins d’aquest àmbit s’està recuperant, ecològicament i socialment, un espai complex on les infraestructures i els serveis conviuen amb el medi natural i les activitats de lleure.

Líders de projecte

Antoni Farrero Compte, coordinador d’Espais Fluvials i Projectes Especials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

L'espai definit com a Parc Riu Llobregat s’ofereix com un corredor verd i un camí d’aigua que connecta el massís de Collserola amb el front litoral, convertint-se així en un connector imprescindible entre espais metropolitans de gran valor ecològic.

El Parc també posa a l’abast dels ciutadans un espai públic de qualitat, fàcilment accessible i que s’ofereix com un entorn òptim per a la pràctica de tota mena d’activitats de lleure, esportives, de relació social i pel foment de l’educació ambiental. Així mateix, és un espai que permet crear noves connexions i relacions de mobilitat sostenible entre els municipis que l’envolten, dins d’un horitzó de reducció de les emissions de CO2.

El Parc Riu Llobregat s’entén, doncs, com a una infraestructura ecològica que disposa d’un camí continu de trenta kilòmetres de llarg als dos marges del riu, habilitat per a la circulació dels vianants i les bicicletes. En aquest ampli recorregut s’inclouen passos transversals i també accessos a tots els municipis riberencs i amb la xarxa de transport públic metropolità. Es tracta d’un recorregut per un paisatge de gran riquesa i biodiversitat que disposa d’elements de patrimoni històric i cultural amb destacats punts d’interès.

El Parc Riu Llobregat representa un nou model d’espai públic, habilitat a partir del gran espai obert que genera el riu. Una solució que totes les metròpolis occidentals amb espais fluvials estan començant a valorar, tant pels seus múltiples usos com per les oportunitats que es generen per incrementar la mobilitat sostenible i la qualitat de les activitats d’oci i salut, dins d’un marc que facilita la pràctica de l’esport i el contacte amb la natura.

Política de cookies