Projectes estratègics PEMB

Programa per a la modernització i la innovació a la indústria

 • Projecte d'abast metropolità
2014_ProgModInd_01
 • Promoció de sectors estratègics - Indústria
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

El Programa per a la modernització i la innovació de la indústria compta amb quaranta empreses en la seva primera edició pilot.

Líders de projecte

Oficina de Coordinació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

A proposta de la Comissió de Competitivitat Industrial, el PEMB ha dissenyat un programa per promoure la connexió entre el teixit empresarial industrial propi de l’àrea metropolitana de Barcelona i els centres de recerca bàsica que hi estan ubicats. Es tracta d’una iniciativa que vol estimular la innovació industrial per fomentar la competitivitat, i que pot representar una bona oportunitat davant la situació general de recessió econòmica i deslocalització d’empreses.

Els objectius del programa són els següents:

 • Facilitar el sorgiment d’innovacions de tipus rupturista en els processos productius, logístics, etc. de les empreses participants, i que els puguin reportar una millora de la seva competitivitat.
 • Establir connexions que generin hàbits de col·laboració entre indústria i centres de recerca bàsica, per al benefici mutu.

El programa, amb un cost pràcticament inexistent, parteix de la implicació voluntària d’un grup d’empreses tractores de l’AMB, que seleccionen entre les seves indústries col·laboradores les empreses que disposen de més potencial d’innovació i les inviten a participar en el programa. A partir d’una sèrie de trobades que permeten el coneixement entre aquestes empreses invitades i els centres de recerca, s’estableix un encaix entre participants, respectant les preferències de les empreses i les possibilitats de col·laboració dels centres. Aquesta col·laboració es concreta en l’establiment d’una sèrie de contactes entre l’empresa i el recercador o els recercadors assignats, l’objectiu dels quals és oferir el màxim coneixement de l’empresa als recercadors per tal que puguin identificar possibles innovacions que millorin la competitivitat de l’empresa i elaborin un informe de possibles propostes per a l’equip directiu.

Durant el 2013 s’ha dut a terme l’edició pilot del programa, i per al 2014 s’espera acordar la transferència a alguna entitat interessada en la seva implementació.

 

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

 • Empreses tractores participants: 16
 • Petites i mitjanes empreses participants: 40
 • Instituts de recerca participants: 12
 • Pressupost del programa: es pot considerar 0, atès que els únics costos en temps i dedicació són a càrrec dels mateixos participants

Política de cookies