Projectes estratègics PEMB

Preparació d'una Comunitat d'Innovació en Salut de l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)

  • Projecte d'abast metropolità
2015 ComunitatSalutRis3Cat_01
  • Promoció de sectors estratègics - Salut i recerca biomèdica
  • 2014
  • 2015
  • En desenvolupament
  • Operatiu
  • Stand-by
A destacar

Biocat està coordinant la preparació d'una Comunitat RIS3CAT (Estratègia de Recerca i Innovació d'Especialització Intel·ligent de Catalunya) per al període 2017-2020 amb la voluntat de presentar-se a la convocatòria de finals del 2015. La proposta de Comunitat RIS3CAT s'enquadra en l'àmbit de les Indústries de la Salut, un dels 7 àmbits sectorials prioritaris identificats en la RIS3CAT.

Líders de projecte

Albert Barberà, CEO de Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Les Comunitats RIS3CAT són agrupacions voluntàries d'empreses i agents del sistema d'innovació que impulsen plans d'R+D+i per a la transformació econòmica en els àmbits sectorials líders. La proposta de Comunitat RIS3CAT en l'àmbit de la salut, coordinada per Biocat, donarà resposta als principals reptes relacionats amb la salut en tota la seva extensió, des del coneixement fins a l'accés al mercat, però fent especial èmfasi en aquelles actuacions d'Innovació en Salut.

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La RIS3CAT és l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya, i s'emmarca en l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), com a full de ruta del Govern per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador.

Una de les eines per a la implantació de l'estratègia són les comunitats RIS3CAT: agrupacions voluntàries d'empreses i agents del sistema d'R+D+ i (Recerca, Desenvolupament i Innovació) que impulsen plans de transformació econòmica en els àmbits sectorials líders.

La constitució d'una Comunitat RIS3CAT en l'àmbit de la salut esdevé un instrument molt adient per tal d'incentivar un ecosistema d'innovació en salut dins el territori català, on s'alineïn els interessos i les necessitats en recerca i innovació dels diferents agents de la quàdruple hèlix, en un pla d'acció comuna. Biocat, entitat que coordina i promou el sector de les ciències de la vida a Catalunya, és l'entitat encarregada de coordinar la proposta de comunitat d'innovació en salut a Catalunya.

Durant el 2014, s'han identificat les capacitats i interessos de les diferents entitats del sector i s'han definit els reptes principals de la comunitat.

Durant el 2015, s'espera definir un pla d'actuacions que resolgui aquests reptes, a partir de les capacitats de les entitats que s'integraran en la potencial comunitat, així com constituir-se com a comunitat, aprovar el Pla d'actuacions i sol·licitar l'acreditació a ACCIÓ.

 

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

  • Pressupost mínim de 7M€, en què el 70% sigui despesa elegible FEDER.
  • Subvenció FEDER màxima per a cada comunitat RIS3CAT: 6M€

 

Política de cookies