Projectes estratègics PEMB

Plataforma LIVE Barcelona, Logística per a la Implantació del Vehicle Elèctric

 • Projecte d'abast metropolità
2014_PlataformaLIVE_01
 • Protecció del medi i sistemes urbans sostenibles
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

La plataforma LIVE ha donat suport a l’Electric Vehicle Symposium and Exhibition (EVS27), el congrés més important en l’àmbit mundial, que se celebra cada any en un continent diferent. L’edició d’aquest any ha assolit una participació rècord i ha superat els 4.000 visitants, 1.300 delegats i 232 expositors.

Líders de projecte

Ramon Pruneda Felip, director de projecte de Barcelona Activa

LIVE Barcelona és una plataforma publicoprivada liderada per l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana i la Generalitat de Catalunya i oberta a totes les empreses i entitats que tenen un interès directe en la mobilitat elèctrica i de GNC (gas natural comprimit), amb l’objectiu compartit de desenvolupar projectes d’alt valor afegit, nous models de negoci i crear xarxa de coneixement.

Els objectius que persegueix la plataforma són de gran interès tant per al posicionament de Barcelona i Catalunya com per impulsar una via de negoci que esdevingui estratègica per a la nostra indústria de l’automoció, entre els quals cal destacar els següents:

 • Mantenir i incrementar el posicionament estratègic de Barcelona i Catalunya com a centre d’excel·lència internacional en el sector de la mobilitat sostenible.
 • Esdevenir el nexe entre els diferents plans públics en l’àmbit territorial (Barcelona, àrea metropolitana, Catalunya), així com compartir experiències i necessitats amb el sector privat.
 • Donar suport al sector privat per tal d’afavorir la implementació de projectes estratègics locals i internacionals, i respondre a les necessitats i interessos del sector.

L’any 2013 ha estat un any de gran importància per al desenvolupament de la plataforma, quant a la incorporació de nous socis i a la definició del pla d’acció conjunt que ha de permetre, durant el 2014, l’assoliment dels objectius plantejats.

Per a l’any 2014 es preveuen les línies d’actuació següents:

 • Constitució de quatre comissions i vuit grups de treball liderats pels mateixos socis per impulsar iniciatives innovadores.
 • Identificació i suport a projectes en l’àmbit de la mobilitat sostenible.
 • Participació en esdeveniments internacionals.
 • Edició de la Guia sectorial de la mobilitat elèctrica.
 • Suport a iniciatives de formació.
 • Reforç dels elements de comunicació (actualització de la web i reforç de les xarxes socials).

      

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

 • Pressupost previst per al 2014: 164.000 €, amb els quals s’executaran les accions següents:
  • suport als plans estratègics impulsats per les AAPP,
  • identificació, incubació, coordinació d’iniciatives orientades al desenvolupament de la mobilitat sostenible,
  • facilitació d’eines per a la transformació industrial i econòmica i
  • centre d’atenció a l’empresa (node de comunicació) per comunicar, promoure i transferir coneixements.

Política de cookies