Projectes estratègics PEMB

Nous accessos sud, ferroviari i viari, en l'ampliació del port de Barcelona

 • Projecte d'abast metropolità
2014_26_AccessosPort_01
 • Promoció de sectors estratègics - Logística
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

L’accés viari i ferroviari al port de Barcelona, una peça clau per al desenvolupament del corredor del Mediterrani.

Líders de projecte

Ministeri de Foment

OBJECTIUS DEL PROJECTE

 • Donar accés per a mitjans de transport viari i ferroviari a l’ampliació sud del Port de Barcelona.

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Un cop ha entrat en servei la primera fase de l’ampliació sud del port de Barcelona, es fan necessàries les corresponents connexions viària i, sobretot, ferroviària (d’ample mixt) amb les principals vies de transport de mercaderies. Es tracta d’un tema cabdal per mantenir la competitivitat d’aquesta infraestructura important. Actualment funciona un accés provisional per garantir el transport internacional de mercaderies amb ample estàndard europeu, però el port no podrà operar amb el rendiment esperat fins a l’execució dels accessos definitius.

Al setembre del 2013, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Ministeri de Foment van subscriure un protocol per a l’impuls de l’accés ferroviari. Si bé, en principi, es van tramitar conjuntament, actualment es diferencien tres projectes:

 • Accés viari: s’hi distingeixen tres trams. Un primer consisteix en l’augment de capacitat de la ronda Litoral mitjançant la construcció d’un nou carril en les dues calçades, des del pas superior de l’autovia A-2 fins al nou enllaç de l’Hospitalet. El segon tram és una autovia de dos carrils per sentit entre l’enllaç de l’Hospitalet i l’encreuament amb l’autovia C-31. A continuació s’inicia el tercer tram amb un viaducte de dues calçades per salvar la Zona Franca del port en el marge esquerre del Llobregat, fins a sobrepassar el pont de Mercabarna, on el traçat discorre en terraplè sobre l’antiga llera del riu per connectar amb la futura entrada al port. En l’actualitat, les obres ja han estat adjudicades i es preveu que en comenci l’execució durant el 2015.
 • Accés ferroviari: en una primera fase s’executarà en via única i ample mixt (ibèric i estàndard europeu) la connexió per al trànsit de mercaderies d’accés a l’ampliació del port de Barcelona. Aquest nou accés ferroviari es troba dividit en diferents projectes, i després de la seva aprovació es podrà prosseguir amb la licitació de les obres.
 • Terminals ferroviàries: un cop en servei la nova terminal al moll Prat, es troben ja en marxa la licitació de les obres per completar-ne la funcionalitat. Resta pendent l’impuls d’una nova terminal a l’antiga llera del riu Llobregat.

 

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

 • Dades de licitació de l’accés viari:
  • Cost de licitació: 174,1 M € (IVA inclòs)
  • Termini d’execució: 40 mesos
 • La inversió estimada per al nou accés ferroviari és de 108,07 M €.

 

Política de cookies