Projectes estratgics PEMB

L'H on, el futur per endavant

 • Projecte d'abast metropolit
2014 L-H_On_01
 • Promoci econmica i projecci internacional
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

L’Hospitalet engega la tercera transformació de la ciutat per millorar l’ocupació, la cultura, l’educació i el benestar dels ciutadans i de les ciutadanes.

Lders de projecte

Joan Francesc Marco, comissionat d’Alcaldia pel Desenvolupament Estratègic de l’Ajuntament de l’Hospitalet

L’H on és un projecte estratègic i de futur de la ciutat que té com a escenari temporal l’any 2030, i un dels seus trets característics és que es tracta d’un projecte viu i obert a la ciutadania a través del Consell de Ciutat de l’Hospitalet.

El projecte L’H on ha estat el resultat d’un procés participatiu que ha tingut una durada de més de sis mesos, durant els qual s’hi han involucrat especialistes, tècnics municipals, entitats socials, esportives, culturals, sindicats, associacions empresarials, ciutadans i el teixit associatiu i econòmic. Un procés que, de manera presencial o a través de les xarxes socials, va comptar amb la participació de sis mil persones.

El projecte té dos objectius estratègics generals i set objectius estratègics.

Els objectius estratègics generals són els següents:

 • L’Hospitalet, segon motor econòmic de Catalunya
 • L’Hospitalet, ciutat de referència en matèria cultural

Els objectius estratègics són els següents:

 • L’Hospitalet, una nova centralitat a l’àrea metropolitana
 • L’Hospitalet i el seu desenvolupament econòmic
 • L’Hospitalet, ciutat sostenible i digitalitzada
 • Un nou compromís per una ciutadania responsable i compromesa amb l’Hospitalet
 • L’Hospitalet vol ser una ciutat central de la cultura metropolitana
 • L’Hospitalet vol garantir amb l’educació i la formació la igualtat d’oportunitats
 • L’Hospitalet vol ser una ciutat millor connectada

Així mateix, a aquests objectius estratègics corresponen trenta accions i projectes concrets.

El 2013 va ser l’any de definició del projecte i el 2014 és l’any en què s’estan posant en marxa les accions i els projectes, com ara la conferència duta a terme el 30 de gener de 2014 sota el títol “A l’Hospitalet treballem per l’economia i la cultura al servei de les persones”.

 

Poltica de cookies