Projectes estratègics PEMB

Integració urbana de la B-23 i connexió amb la Diagonal

 • Projecte d'abast metropolità
2015_IntegraUrbanaB23-Diagonal_01
 • Mobilitat i accessibilitat
 • 2015
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

Aquest perllongament de la Diagonal de Barcelona, en el seu concepte d’avinguda urbana, permetrà la integració de la infraestructura viària en els diferents municipis per on passa i que, a dia d'avui, queden pràcticament dividits pel pas d'aquesta via.

Líders de projecte

Xavier Segura i Grau, director de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

OBJECTIUS DEL PROJECTE

 • Integració de la infraestructura viària de la B-23 amb la trama urbana dels municipis que travessa, des del nus amb la B-20 (Ronda de Dalt), al terme de Sant Joan Despí, fins al Parc Riu Llobregat.
 • Millora de la connectivitat en tots el modes de transport sostenible.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Els estudis proposen la transformació de la B-23 en una via cívica, cosa que permetria recuperar les relacions urbanes que l'autopista talla al llarg dels 5 Km que van des de el Parc Cervantes a Barcelona, i l'avinguda Llobregat a Sant Joan Despí. Aquesta transformació permetria la prolongació de la Diagonal de Barcelona en els termes municipals d’Esplugues, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí fins arribar al Riu Llobregat.

La proposta urbanística suposa mantenir la B-23 como via segregada i amb la capacitat viària actual, però transformar la seva secció per convertir-la en una via cívica que prolongui l’avinguda Diagonal incorporant sistemes de transport públic i recorreguts per a vianants i bicicletes, que uneixin Barcelona amb el Llobregat. La construcció de laterals a ambdós costats de la B-23 i el redisseny global de la secció ha de permetre la màxima connectivitat, tant al llarg de la via com entre les dues parts de “ciutat”, ara segregades.

Es proposa la transformació global de totes les vores amb les solucions més adients per a cada tram en funció de les diferents característiques urbanes dels teixits que travessa. La transformació té característiques unitàries constants però contempla també la possibilitat d’incorporar solucions individualitzades adequades a la problemàtica de cada tram, amb cobriments i soterraments puntuals en els indrets que ho requereixin.

L’actual estudi és el punt de partida del futur projecte, després d’analitzar diferents propostes de transformació.

El 19 de març de 2015 es va dur a terme la signatura del protocol de col·laboració entre els ajuntaments de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern i l’AMB, per a la redacció dels estudis d’accessibilitat i integració urbana de la B-23. I durant el 2015 es duran a terme els estudis de mobilitat vinculats a l’àmbit d’afectació de la proposta.

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

 • Longitud global de l'actuació: 5 km.
 • Àrea d'urbanització dels nous laterals:
  • lateral nord: 212.575,0 m2.
  • lateral sud: 170.000,0 m2.
 • Àmbits de transformació urbana: 122.600,0 m2

Política de cookies