Projectes estratègics PEMB

Font de llum de sincrotró Alba

 • Projecte d'abast metropolità
2012_Sincrotró_01
 • Coneixement
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

La font de llum de sincrotró Alba és la instal·lació científica singular més important del sud-oest d’Europa.

Líders de projecte

Ramon Pascual, president de la Comissió Executiva de CELLS.

La instal·lació consisteix en un accelerador lineal i un sincrotró que acceleren electrons a velocitats pròximes a la de la llum, a una energia de 3 GeV. A continuació, els electrons s’injecten en una anella d’emmagatzematge d’un perímetre de 270 metres, optimitzada per produir radiació electromagnètica d’un continu de longituds d’ona, des de l'infraroig fins als raigs X. Les seves característiques com a font de tercera generació, en la qual la major part de la llum provindrà de dispositius d’inserció (oscil·ladors i onduladors), la fan equiparable a les noves instal·lacions d’Alemanya, Suïssa, França i el Regne Unit.

El complex d'acceleradors i de les estacions experimentals utilitzen les següents tècniques:

 • Estructura de materials amb difracció de raigs X
 • Tomografia criogènica i espectroscòpia de raigs X
 • Difracció de raigs X de materials no cristal·lins
 • Cristal·lografia de proteïnes
 • Espectroscòpia d'absorció de raigs X
 • Modelatge magnètic a escala nanomètrica per via microscòpia de fotoemissió d'electrons
 • Química de superfície a través de fotoemissió a pressió propera a l'ambiental
 • Magnetisme, magnetisme de superfície i estructura magnètica

Política de cookies