Projectes estratègics PEMB

Estudi sobre un districte logístic a Barcelona

 • Projecte d'abast metropolità
2009_Estudi 22L
 • Promoció de sectors estratègics - Logística
 • 2009
 • 2010
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

A finals de juny del 2009, es va lliurar l’informe sobre les oportunitats de l’àrea de Barcelona per consolidar la seva posició com a àrea logística del sud d’Europa. 

Líders de projecte

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

L’estudi parteix de la consideració de l’àrea metropolitana de Barcelona com un espai de característiques especials, per la singularitat de disposar d’un espai pròxim i ben connectat. Les ampliacions en curs del port, de l'aeroport i de la seva ciutat aeroportuària, conjuntament amb l'espai logístic de la Zona Franca, són les peces clau que configuren aquesta àrea.

D’aquest informe cal destacar les conclusions següents:

 • Es disposa de grans oportunitats de desenvolupament logístic amb relació a les plataformes de la costa atlàntica i nòrdica.
 • Cal assegurar unes infraestructures viàries i ferroviàries per a l’accessibilitat a l’àrea logística, amb prioritat del ferrocarril i la llarga distància.
 • Cal millorar la posició competitiva de les àrees logístiques pel que fa a costos.
 • Cal aprofitar les infraestructures aeroportuàries actuals per incrementar la seva participació en el tràfic logístic.
 • Cal incrementar el sostre logístic per dotar-nos de nivells similars a altres àrees logístiques, un mínim d’1 m2 per habitant (increment total de 1’9 milions de m2).
 • És necessari trobar maneres de gestió coordinada entre els actors implicats que facilitin l’eficiència més gran en la gestió logística.

Política de cookies