Projectes estratègics PEMB

Desdoblament del tram Montcada i Reixac - Vic de la línia R3 de Rodalies de Catalunya

 • Projecte d'abast metropolità
2015_DesdoblamtR3Vic_01
 • Mobilitat i accessibilitat
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

Millora de les infraestructures ferroviàries al municipi, incloent-hi actuacions que contribueixin a integrar-les en el teixit urbà. Aquest projecte suposa la millora d’una línia que fins ara ha funcionat de manera molt irregular, perquè només compta amb una via per als dos sentits.

Líders de projecte

Marta Bunyesch i Martimpé, cap del Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

OBJECTIUS DEL PROJECTE

 • Desdoblar el tram entre Montcada i Reixac i Vic de la línia R3 de Rodalies de Catalunya, que arriba fins a Puigcerdà.
 • Realització d’altres mesures que contribueixin minimitzar la històrica compartimentació urbanística de Montcada i Reixac deguda a les diferents vies de comunicació que la travessen, i a modernitzar les estacions de Renfe.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

L’actuació, inclosa en el Pla director d’infraestructures 2001-2010, contempla la duplicació de la via de la línia R3 de Rodalies entre Montcada i Vic. Aquesta actuació porta implícita l’eliminació de tots el passos a nivell existents, mitjançant passos a diferent nivell i vials d’enllaç, com també el tancament perimetral al llarg de tota la línia. A l’estació de Montcada Bifurcació es planteja una ampliació de les quatre andanes fins a arribar als200 metresde longitud i l’execució de tres ascensors per a persones de mobilitat reduïda. A l’estació de Montcada-Manresa es dissenya una nova estació i un nou edifici de viatgers. Es projecta un nou túnel i dos nous viaductes sobre la ribera del Ripoll i sobre la C17, respectivament. Al barri de Mas Rampinyo es proposa eliminar les vies mortes existents i prolongar les andanes existents, la creació d’un aparcament i la modernització de l’edifici de viatgers.

No obstant això, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, un cop vist l’estudi informatiu del projecte, ha presentat al·legacions per aprofundir en mesures que pacifiquin les infraestructures amb el dia a dia de Montcada i Reixac. La principal reivindicació és el soterrament de la línia en tot el tram que travessa el barri de Mas Rampinyo, com també la creació de nous aparcaments i la potenciació dels accessos principals de les estacions, avançar el punt de desdoblament de la via a fi que no afecti determinats carrers, garantir passos per a vianants, etc.

L’any 2008 es va fer la presentació provisional del projecte als municipis implicats pel pas de la via. Des de llavors s’està en negociació de les al·legacions presentades.

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

 • Pressupost de la inversió: no establert (en procés de negociació d’al·legacions)
 • Superfície afectada: actuacions al llarg de tot el trajecte de la via pel municipi, passant per les estacions de Montcada Bifurcació, Montcada-Manresa i Mas Rampinyo, com també modificacions als túnels i viaductes existents. 

Política de cookies