Projectes estratègics PEMB

Construcció línia 9 de metro

 • Projecte d'abast metropolità
Línia 9
 • Mobilitat i accessibilitat
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar
 • El túnel es divideix en dos pisos i la seva construcció es fa amb tuneladores d'un diàmetre superior a l'habitual, per tal que les andanes de les estacions càpiguen dintre del mateix túnel.
 • Els trens d'aquesta línia 9 es conduiran de forma automàtica, sense conductor. 
Líders de projecte

Joan Lluís Quer Cumsille, president i conseller delegat d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat)

OBJECTIUS DEL PROJECTE

El traçat de la línia 9/10 sorgeix d'unificar diverses necessitats de mobilitat en una sola línia de metro:

 • Portar el servei de metro a zones metropolitanes amb gran densitat de població (Santa Coloma de Gramenet, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat)
 • Equilibrar els fluxos de la xarxa de metro al tram central, creant nous intercanviadors.
 • Portar el metro a zones estratègiques com ara l'Aeroport, la Zona Franca, la Fira de Barcelona, i altres.

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La línia 9 de metro de Barcelona, amb 47,8 quilòmetres, 52 estacions i una inversió global de 5.942 milions d'euros, és el projecte més emblemàtic d'Ifercat. Serà la línia de metro amb conducció automàtica més llarga d'Europa. La seva configuració en forma de paràbola que enllaça el Llobregat amb el Besòs trencarà el model radial de la xarxa de metro de l'àrea metropolitana de Barcelona.

La línia disposarà d'un total de vint estacions amb correspondència amb altres línies de metro, tren i tramvia, que facilitaran la mobilitat dels usuaris i augmentaran la intermodalitat i l'eficiència de la xarxa de transport públic metropolità.

El recorregut de la línia 9 inclourà un tram central i dos ramals per cada extrem que formaran una figura de dues Y unides per la base. Sobre aquesta infraestructura s'han definit dos serveis de metro: Can Zam – Aeroport i Gorg – Zona Franca. D'aquesta manera, les estacions situades en el tram compartit (Bon Pastor – Gornal) disposaran dels serveis amb un freqüència doble que als ramals extrems.

Actualment, dels 47,8 quilòmetres de longitud de la línia només manca la perforació de 4,27 quilòmetres de túnel. Pel que fa a les estacions, dotze ja estan en servei i quinze en fase de proves i les vint-i-cinc restants es troben en diferents graus d'avançament.

L'any 2009, el 13 de desembre, es va inaugurar el tram Can Zam – Can Peixauet. El 2010 es va inaugurar el tram Gorg – Bon Pastor (de l'anomenada L10) i Can Peixauet – Bon Pastor, el 18 d'abril, i les estacions de La Sagrera i Onze de Setembre, el 26 de juny. I el 19 de setembre de 2011 es va inaugurar l'estació de Santa Rosa.

De 2011 a 2014 va quedar alentida la construcció d'aquesta obra, però amb la previsió de posar 15 estacions més en servei entre Zona Universitària i Aeroport T1 el primer trimestre de 2016. I quedaria per a fases posteriors el tram de Zona Franca fins a Gornal i, posteriorment, el tram central.

 

DADES ECONÓMIQUES I TÈCNIQUES

 • Període de construcció: des del 2002
 • Inversió total: 5.942 M€ (sense IVA)
 • Demanda: 130 milions de viatgers l'any 2020
 • Velocitat comercial: 33 km/h
 • Conducció automàtica de trens
 • Longitud de la via: 47,8 km
 • Nombre d'estacions: 52
 • Freqüència en tram central: 3 minuts en cada sentit
 • Freqüència en ramals: 6 minuts en cada sentit

 

Política de cookies