Projectes estratègics PEMB

Consorci Internacional del Genoma del Càncer (ICGC)

 • Projecte d'abast metropolità
2014 ConsorciGenoma_01
 • Promoció de sectors estratègics - Salut i recerca biomèdica
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

Per poder analitzar la variabilitat genètica individual, el consorci va plantejar l’estudi d’un elevat nombre de pacients, que no ha de ser menor de 500 per a cada tipus de tumor, i dels que s’ha de disposar d’ una completa informació clínica-patològica. La descripció de les alteracions genòmiques s’haurà de completar amb estudis transcriptòmics i epigenòmics dels mateixos tumors.

Líders de projecte

Dr. Elías Campo, director de Recerca de l’Hospital Clínic i catedràtic d’anatomia patològica de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Generar un catàleg exhaustiu de les alteracions genòmiques en les neoplàsies malignes dels 50 tipus i subtipus de càncer amb un major impacte clínic i social en la població de tot el món.

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte Genoma de la Leucèmia Limfàtica Crònica, on participen més de 16 institucions, té l'objectiu de seqüenciar l'ADN complert de les cèl·lules tumorals per conèixer les alteracions genètiques que causen el seu desenvolupament i progressió. Amb aquesta informació es podrà preveure quins pacients respondran millor a cada tractament i, així, seleccionar la teràpia més adient en cada cas.

Durant 2014 es van publicar 4 estudis, uns dels quals va determinar que les mutacions en TLR/MYD88 únicament apareixien en un grup de pacients joves amb leucèmia limfàtica crònica amb resultat favorable.

En el mateix període es va desenvolupar un nou mètode computacional que permet detectar de forma ràpida, precisa i senzilla els canvis genòmics responsables de l’aparició i progressió de tumors. Aquest mètode, anomenat SMUFIN (per Somatic Mutations Finder), és capaç d’analitzar el genoma complet d’un tumor i detectar les seves mutacions en poques hores, i a més aconsegueix localitzar alteracions que fins ara estaven amagades inclús si s’analitzaven amb mètodes que requerien l’ús de supercomputadors durant setmanes. La revista Nature Biotechnology va publicar l’article descrivint les característiques d’aquest mètode SMUFIN, que ha sigut desenvolupat pel grup de genòmica computacional del BSC-CNS en col·laboració amb altres grups d’investigació del projecte.

El fet que aquest projecte s’estigui duent a terme, en part, des de Barcelona és una manifestació del prestigi que la recerca en general, i la biomèdica en particular, està adquirint a nivell internacional. Per tant, denota la competitivitat i la capacitat de cooperació internacional tant dels investigadors d’aquí com dels seus líders i els projectes que es duen a terme.

 

DADES ECONÓMIQUES I TÈCNIQUES

 • Pressupost previst 2009-2015: 15 M €
 • L'activitat de seqüenciació del projecte es realitza en el nou Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica ubicat en l' àmbit del Parc Científic de la Universitat de Barcelona.

 

Política de cookies