Projectes estratègics PEMB

Centre d'Excel·lència en Big Data de Barcelona (Big Data CoE)

 • Projecte d'abast metropolità
2015_BigDataCoE_02
 • Coneixement
 • 2014
 • 2015
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

El centre basa la seva proposta de valor en els següents pilars:

 1. Agent neutral amb coneixement expert de l'estat de l'art Big Data.
 2. Conjunt de col·laboradors experts en múltiples dominis i sectors.
 3. Infraestructura versàtil pel prototipatge ràpid de projectes i proves de concepte.
 4. Aglutinador i facilitador de conjunts de dades.
 5. Transferència de coneixement en cada activitat.

 

Líders de projecte

Marc Torrent Moreno, director del Centre d'Excel·lència en Big Data de Barcelona

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Els objectius estratègics del Centre d'Excel·lència en Big Data de Barcelona són:

 1. Crear un espai d'innovació que ajudi a fer tangible el valor de les dades per a les empreses.
 2. Integrar l'oferta tecnològica clau en Big Data.
 3. Capacitar empreses i professionals en l'àmbit Big Data.
 4. Esdevenir un referent internacional en aquest àmbit.

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El centre d'excel·lència en Big Data de Barcelona és una iniciativa liderada pel centre tecnològic Eurecat - BDigital que neix amb el suport d'Oracle i el recolzament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

Construeix, evoluciona, aglutina i posa a disposició de les empreses coneixement especialitzat, eines, conjunts de dades i infraestructures Big Data diferencials que els permetran definir, experimentar i validar els models de Big Data i el seu impacte al negoci, així com definir solucions innovadores en un marc col·laboratiu amb agents clau del sector.

Basa la seva activitat en el següents 4 pilars:

 1. Generació de coneixement: aglutina tendències, casos pràctics, professionals referents i solucions rellevants en el sector, participant activament en la generació de nou coneixement punter en la matèria.
 2. Provisió de serveis de valorització de dades: l'activitat principal del Big Data CoE Barcelona consisteix en la venda i realització de projectes d'innovació i proves de concepte per als seus clients, així com l'assessorament expert en Big Data, a fi d'accelerar la implantació de solucions tecnològiques innovadores en el mercat.
 3. Big Data Talent: programa de formació que persegueix la transferència de coneixement i la capacitació de professionals en tecnologies Big Data i la identificació de talent per tal de formar-lo i donar resposta a la demanda de les empreses per aquest tipus de perfils especialitzats.
 4. Divulgació:  el Big Data CoE Barcelona fomenta la cultura de les dades en l'àmbit empresarial i social a partir de la divulgació de tendències, beneficis i bones pràctiques en Big Data, tant dins d'un programa d'esdeveniments Big Data propi, com de la participació d'experts en la matèria en esdeveniments de tercers


DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

El Centre d'Excel·lència en Big Data és una iniciativa públic privada ubicada a l'edifici del Barcelona Growth Center que arrenca amb un pressupost global de 650.000€.

Els principals actius de què disposa el Centre d'Excel·lència en Big Data són:

 • Infraestructura pròpia
 • Eines Analítiques
 • Set de Dades
 • Experts Big Data (Data Engineers and Data Scientists)
 • Casos d'Èxit i Best Practices
 • Espai d'Innovació (Big Data Showroom)

Política de cookies